«Εμβολιασμός: Ηθικές πτυχές υπό το πρίσμα της ορθόδοξης διδασκαλίας» 20 Μαΐου 2021, Μόσχα