4 Ιανουαρίου, 2024

Επί τη πεντηκονταετηρίδι της Ιεράς Μητροπόλεως

«Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιού­μενος,
17 Δεκεμβρίου, 2023

Εκδηλώσεις Αγάπης – Στήριξη της Οικογένειας

Πρὸς Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Θέμα: «Ἐκδηλώσεις Ἀγά­πης – Στήριξη τῆς Οἰκογένειας» Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ὁ Δεκέμβριος εἶναι ἕνας μήνας βαθειᾶς προσδοκίας. Ὅλοι περιμένουμε τὰ Χριστούγεννα.
4 Δεκεμβρίου, 2023

Εορτή Αγίου Νικολάου – Ονομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικολάου – 6.12.2023

Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχι­επισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θὰ τελέσει τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τὴν Τρίτη […]
9 Σεπτεμβρίου, 2023

Mήνυμα προς τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024

Πρωτ. 941 Ἀριθμ. Διεκπ. 443 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 Μ Η Ν Υ Μ Α Προς τους μαθητές των γυμνασίων και λυκείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με […]
9 Σεπτεμβρίου, 2023

Mήνυμα προς τους μαθητές Δημοτικού των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024

Πρωτ. 941 Ἀριθμ. Διεκπ. 488 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 Μ Η Ν Υ Μ Α Προς τους μαθητές των Δημοτικών σχολείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικήςμε την έναρξη […]
9 Απριλίου, 2023

Πασχάλιος Εγκύκλιος (Εγκύκλιος 189η)

Πρωτ. 458 Ἀ­ριθμ. Δι­εκπ.  195/4-4-2023 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2023 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (189Η) Ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Δὲν θὰ μποροῦσε ἴσως νὰ ὑπάρξει ὡραιότερος τρόπος νὰ […]
9 Απριλίου, 2023

Υποδοχή και Διανομή Αγίου Φωτός – Αναστάσιμα Τρισάγια 2023

ΠΑΣΧΑ 2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρὸς τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως ΠρὸςΤοὺς εὐ­σε­βεῖς Χρι­στι­α­νοὺςΤῆς καθ’ ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Θέμα: «Ὑποδοχὴ Ἁγίου Φωτὸς – Ἀναστάσιμα […]
11 Φεβρουαρίου, 2023

«Στήριξη σεισμόπληκτων Τουρκίας και Συρίας»

Πρωτ. 214 Ἀριθμ. Διεκπ. 75 Σπάτα, 9 Φεβρουαρίου 2023   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 186Η Πρὸς τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως ΘΕΜΑ: «Στή­ριξη τῶν Σεισμοπλήκτων τῆς Τουρκίας καὶ […]
20 Δεκεμβρίου, 2022

«Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα»

Πρωτ. 1172 Ἀριθμ. Διεκπ. 605/20-12-2022 Χριστούγεννα 2022   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 185ΗΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Πρὸς Τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἡ σημερινή γιορτή, ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων, εἶναι […]
10 Δεκεμβρίου, 2022

«Πορεία αγάπης, πορεία στη Βηθλεέμ» – Εκστρατεία αγάπης

Εγκύκλιος 184 ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Θέμα: «Ἐκστρατεία Ἀγά­πης » Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,       Κα­θὼς δι­α­νύ­ου­με τὴν προ­ε­όρ­τια πε­ρί­ο­δο τῶν Χρι­στου­γέν­νων […]
4 Δεκεμβρίου, 2022

Εορτή Αγίου Νικολάου – Ονομαστήρια Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικής κ. Νικολάου – 6.12.2022

• Μὲτὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχι­επισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Νικόλαος θὰ τελέσει τὴν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τὴν Δευτέρα 5 […]
9 Σεπτεμβρίου, 2022

M H N Y M A Προς τους μαθητές Δημοτικού των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2022-2023

Πρωτ. 762 Ἀριθμ. Διεκπ. 405 Σπάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 Μ Η Ν Υ Μ Α Προς τους μαθητές των Δημοτικών σχολείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικήςμε την έναρξη […]
9 Σεπτεμβρίου, 2022

M H N Y M A Προς τους μαθητές και την Εκπαιδευτική Κοινότητα των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2022-2023

Πρωτ. 762 Ἀριθμ. Διεκπ. 404 Σπάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 Μ Η Ν Υ Μ Α Προς τους μαθητές και την Εκπαιδευτική Κοινότητα των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με […]
1 Ιουνίου, 2022

Πορεία της «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ» (Εγκύκλιος 179η)

Πρωτ. 374 Ἀριθμ. Διεκπ. 211/18-4-2022 Σπάτα,  1η  Ἰουνίου 2022 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  179Η Πρὸς Τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς […]
23 Απριλίου, 2022

Πασχάλιος Εγκύκλιος (Εγκύκλιος 178η)

Πρωτ. 374 Ἀριθμ. Διεκπ. 211/18-4-2022 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2022 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (178Η) Ἀγαπητοί μου, ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πάσχα, Ἀνάσταση, Λαμπρή! Αὐτὲς εἶναι οἱ λέξεις μὲ τὶς ὁποῖες […]
22 Απριλίου, 2022

Υποδοχή και Διανομή Αγίου Φωτός – Αναστάσιμα Τρισάγια 2022

ΠΑΣΧΑ 2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πρὸς τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως ΘΕΜΑ: «Ὑποδοχὴ καὶ Δι­α­νο­μὴ Ἁγί­ου Φω­τὸς – Τέ­λε­ση Ἀνα­στα­σί­μου Τρι­σα­γί­ου ὑπὸ τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του τὸ πρωὶ […]
12 Μαρτίου, 2022

Eκστρατεία Αγάπης 2021 (Εγκύκλιος 174η)

Σπάτα,  13 Δεκεμβρίου 2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 174Η ΘΕΜΑ: «ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ τὰ φετινὰ Χριστούγεννα» Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ  τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χαίρετε πάντοτε ἐν […]
12 Μαρτίου, 2022

Κυριακή της Ορθοδοξίας – Εβδομάδα εξωτερικής ιεραποστολής (Εγκύκλιος 176η)

  Πρωτ. 233     Ἀριθμ. Διεκπ.  137/8-3-2022   Σπάτα,  Κυ­ρι­ακὴ Ὀρ­θο­δο­ξίας 2022 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 176Η Θέμα: « Κυ­ρι­ακὴ τῆς Ὀρ­θο­δο­ξίας – Ἑ­βδο­μάδα Ἐ­ξω­τε­ρι­κῆς Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς» Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, «Ὁ […]
25 Δεκεμβρίου, 2021

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2021 (Εγκύκλιος 175η)

Χρι­στού­γεννα  2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 175ΗΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠρὸςΤοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! Καθὼς γιορτάζουμε καὶ φέτος τὰ […]
10 Αυγούστου, 2021

Στήριξη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” (Εγκύκλιος 171η)

Πρωτ. 678 Ἀριθμ. Διεκπ. 393 Σπάτα, 15 Αυγούστου 2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 171ΗΣτήριξη Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ»  ΘΕΜΑ: «Στήριξη Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ» Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ  τῆς καθ’ ἡμᾶς […]
1 Μαΐου, 2021

Πασχάλιος Εγκύκλιος (Εγκύκλιος 170η)

Πρωτ. 354 Ἀριθμ. Διεκπ. 196 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2021 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (170Η) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Δόξα τῷ Θεῷ ἀξιωνόμαστε καὶ φέτος, ἔστω κάτω ἀπὸ ἰδιόμορφες […]
15 Μαρτίου, 2021

Επί τη Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2021

Κυριακὴ Τυρινῆς, 15 Μαρτίου 2021 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ‘ ΠρὸςΤοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  Ἔφθασε καὶ πάλι […]
23 Δεκεμβρίου, 2020

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2020 (Εγκύκλιος 168η)

Χρι­στού­γεννα  2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 168ΗΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ‘ Τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῆς […]
14 Δεκεμβρίου, 2020

Στερημένοι λατρείας με πολλή αγάπη για τα Χριστούγεννα (Εγκύκλιος 167η)

ε Πρωτ. 1233 Ἀριθμ. Διεκπ. 644 Σπάτα, 14 Δεκεμβρίου 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 167Η ΘΕΜΑ: «Στερημένοι λατρείας μὲ πολλὴ ἀγάπη γιὰ τὰ Χριστούγεννα» Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ  τῆς καθ’ ἡμᾶς […]
14 Νοεμβρίου, 2020

Σκέψεις επί τη ενάρξει του Αγ. Σαρανταημέρου (Εγκύκλιος 166η)

Πρωτ. 1109 Ἀριθμ. Διεκπ. 2597 Σπάτα, 13 Νοεμβρίου 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 166Η ΘΕΜΑ: «Σκέψεις ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ Ἁγίου Σαρανταημέρου» Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ  τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως […]
17 Σεπτεμβρίου, 2020

Λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής (Εγκύκλιος 165η)

Πρωτ. 939 Ἀριθμ. Διεκπ. 487 Σπά­τα, 15 Σε­πτεμ­βρί­ου 2020 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   165Η   ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠρὸςΤοὺς […]
18 Ιουλίου, 2020

Για την Αγία Σοφία (Εγκύκλιος 161η)

Πρωτ. Ἀριθμ. Διεκπ. Σπά­τα, 18 Ἰουλίου 2020 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  ΠρὸςΤοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺςτῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  Τὶς […]
17 Μαΐου, 2020

Κυριακη της Σαμαρείτιδας (Εγκύκλιος 160η)

Πρωτ. 544 Ἀριθμ. Διεκπ. 268/14-5-2020 Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 17η Μαΐου 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 160Η Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,χριστιανοὶ τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μὲ μεγάλη χαρὰ ἐπικοινωνῶ […]
19 Απριλίου, 2020

Πασχάλιος Εγκύκλιος (Εγκύκλιος 158η)

Πρωτ. 492Ἀριθμ.Διεκπ. 230/16-4-2020 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μὲ αἰσθήματα πνευματικοῦ ἐνθουσιασμοῦ ψάλλουμε καὶ πάλι τὸν νικητήριο παιᾶνα, τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», γιὰ νὰ ἀκουστεῖ σὲ ὅλα […]
10 Απριλίου, 2020

Ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδος (Εγκύκλιος 157η)

Σπάτα,  10 Απριλίου 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 157Η Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χριστιανοὶ τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς, «Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε… Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, […]
1 Απριλίου, 2020

Πνευματικές παραινέσεις για το τέλος της Τεσσαρακοστής (Εγκύκλιος 155η)

Πρωτ. 544 Ἀριθμ. Διεκπ. 209 Σπάτα, 1 Απριλίου 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 155Η Θέμα: «Πνευματικὲς παραινέσεις στὸ τέλος τῆς Τεσσαρακοστῆς» Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χριστιανοὶ τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς, […]
21 Μαρτίου, 2020

Σκέψεις για μια φετινή ψυχωφελή Τεσσαρακοστή (Εγκύκλιος 154η)

Πρωτ. 429 Ἀριθμ. Διεκπ. 195 Σπάτα, 22 Μαρτίου 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 154Η ΘΕΜΑ: «Σκέψεις γιὰ μιὰ φετινὴ ψυχωφελῆ Τεσσαρακοστὴ» τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χαίρετε […]
20 Μαρτίου, 2020

Πρωτόγνωρες συνθήκες ιερατικής διακονίας λόγω κορωνοϊού-Οδηγίες και Κατευθύνσεις (Εγκύκλιος 153η)

Πρωτ. 429 Ἀριθμ. Διεκπ. 193 Ἐν Σπάτοις, τῇ 20ῇ Μαρτίου 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 153Η ΘΕΜΑ: «Πρωτόγνωρες συνθῆκες ἱερατικῆς διακονίας λόγῳ κορωνοϊοῦ-Ὁδηγίες καὶΚατευθύνσεις» ΠρὸςΤοὺς Παν/τάτους καὶ Αἰδ/τάτους Ἱερεῖς τῆς […]
27 Φεβρουαρίου, 2020

Για την εξάπλωση του κορωνοϊού (Εγκύκλιος 152η)

Πρωτ. 328Ἀριθμ.Διεκπ. 121 Θέμα: «Ἡ ἐξά­πλω­σις τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν πατρίδα μας καὶ οἱ συνέπειές της στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς» ΠρὸςΤὸν εὐ­σε­βῆ λαὸ τῆς […]
25 Δεκεμβρίου, 2019

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2019 (Εγκύκλιος 150η)

Πρωτ. 1161 Ἀριθμ. Διεκπ. 515 Χρι­στού­γεννα 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 150Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Πρὸς Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ […]
3 Δεκεμβρίου, 2019

Έρανος Αγάπης 2019 (Εγκύκλιος 149η)

Πρωτ. 1142 Ἀριθμ. Διεκπ. 511 Ἐν Σπά­τοις, τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 149Η Θέμα: «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης» ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  […]
18 Σεπτεμβρίου, 2019

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής (Εγκύκλιος 148η)

Πρωτ. 780 Ἀριθμ. Διεκπ. 401 Σπάτα, 18 Σεπτεμβρίου 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 148ΗΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πρὸς Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί […]
27 Απριλίου, 2019

Μήνυμα Πάσχα 2019

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἔφθασε ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἡ ἡμέρα τοῦ Πάσχα! «Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς […]
21 Απριλίου, 2019

Πασχάλιος Εγκύκλιος 2019 (Εγκύκλιος 145η)

Πρωτ. 355 Ἀριθμ. Διεκπ. 168 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2019 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (145Η) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἔφθασε ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἡ ἡμέρα τοῦ Πάσχα! «Αὕτη […]
21 Απριλίου, 2019

Άγιο Φως – Αναστάσιμα Τρισάγια (Εγκύκλιος 144η)

Πρωτ. 300 Ἀριθμ. Διεκπ. 141/1-4-2019 Κυριακὴ τῶν Βαῒων 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (144Η) Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως, Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Σήμερα Κυριακὴ τῶν Βαΐων, […]
25 Δεκεμβρίου, 2018

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα (Εγκύκλιος 142Α)

Πρωτ. 1226 Ἀριθμ. Διεκπ. 618 Χρι­στού­γεννα  2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 142Α Πρὸς Τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! Ἡ […]
4 Δεκεμβρίου, 2018

Έρανος Αγάπης 2018 (Εγκύκλιος 141η)

Πρωτ. 1194 Ἀριθμ. Διεκπ. 611 Σπάτα, 4 Δεκεμβρίου 2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 141Η Θέμα: «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης» ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ […]
17 Σεπτεμβρίου, 2018

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής (Εγκύκλιος 140η)

Πρωτ. 851 Ἀριθμ. Διεκπ. 488 Σπάτα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 140ΗΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Πρὸς Τοὺς […]
11 Σεπτεμβρίου, 2018

Προς τους μαθητές των Δημοτικών των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής (Εγκύκλιος 139η-Β)

Πρωτ. 798 Ἀριθμ. Διεκπ. 458Ἐγκυκλίου: 139 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2018 M H N Y M A Προς τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείωντους γονείς και δασκάλουςτων Μεσογείων & […]
11 Σεπτεμβρίου, 2018

Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής (Εγκύκλιος 139η-Α)

Πρωτ. 758 Ἀριθμ. Διεκπ. 458Ἐγκυκλίου: 139 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2018 M H N Y M A Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικής […]
24 Αυγούστου, 2018

Στήριξη των Πυροπαθών της Ι.Μητροπόλεώς μας (Εγκύκλιος 137η)

Πρωτ. 716 Ἀριθμ. Διεκπ. 411 Σπά­τα,   27   Ἰουλίου  2018 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  137Η ΘΕΜΑ: «Στή­ριξη τῶν Πυ­ρο­πα­θῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεώς μας» […]
8 Απριλίου, 2018

Πασχάλιος Εγκύκλιος 2018 (Εγκύκλιος 136η)

Πρωτ. 275 Ἀριθμ. Διεκπ. 153 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2018 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ(136Η ) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Χαρᾶς καὶ φωτὸς τὰ πάντα πεπλήρωται». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου […]
21 Φεβρουαρίου, 2018

Κυριακή της Ορθοδοξίας 2018 (Εγκύκλιος 134η)

Πρωτ. 39 Ἀριθμ. Διεκπ. 81 Σπάτα,  Κυ­ρι­ακὴ  τῆς  Ὀρ­θο­δο­ξίας  2018 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 134Η Θέμα: « Κυ­ρι­ακὴ τῆς Ὀρ­θο­δο­ξίας – Ἑ­βδο­μάδα Ἐ­ξω­τε­ρι­κῆς Ἱ­ε­ρα­πο­στο­λῆς» Πρὸς Τοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ […]
25 Δεκεμβρίου, 2017

Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2017 (Εγκύκλιος 133η)

Πρωτ. 1352 Ἀριθμ. Διεκπ. 795 Χριστούγεννα 2017  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 133ΗΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! Ἡ […]
27 Νοεμβρίου, 2017

Έρανος της Αγάπης 2017 (Εγκύκλιος 132Α)

Πρωτ. 1266 Ἀριθμ. Διεκπ. 763           Σπά­τα,    27   Νο­εμ­βρί­ου  2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 132Α Θέμα: «Ἔρα­νος τῆς Ἀγά­πης» ΠρὸςΤοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀγα­πη­τοί μου ἀδελ­φοί, […]
11 Σεπτεμβρίου, 2017

Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής (Εγκύκλιος 129η)

Πρωτ. 912 Ἀριθμ. Διεκπ. 592Ἐγκυκλίου: 129 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 M H N Y M A Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικής […]
16 Απριλίου, 2017

Πασχάλιος Εγκύκλιος 2017 (Εγκύκλιος 136η)

Πρωτ. 433 Ἀριθμ. Διεκπ. 306/28-3-2017 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2017 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ(126Η ) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός». «Δεῦτε», λοιπόν, «λάβετε φῶς» Ἂς σπεύσουμε ὅλοι […]
9 Απριλίου, 2017

Υποδοχή και Διανομή Αγίου Φωτός – Τέλεση Αναστάσιμου Τρισαγίου – Εσπερινός της Αγάπης.

Κυριακὴ Βαῒων 2017 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   125Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ΘΕΜΑ: «Διανομὴ Ἁγίου Φωτὸς […]
5 Μαρτίου, 2017

Κυριακή της Ορθοδοξίας 2017 (Εγκύκλιος 124η)

Πρωτ. 281 Ἀριθμ. Διεκπ. 221/22-2-2017 Σπάτα,  Κυ­ρι­ακὴ  τῆς  Ὀρ­θο­δο­ξίας  2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 124Η ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!     […]
20 Δεκεμβρίου, 2016

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2016 (Εγκύκλιος 123η)

           Πρωτ. Ἀριθμ.           Διεκπ.  Χριστούγεννα  2016 ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!       «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοὶ […]
1 Δεκεμβρίου, 2016

Έρανος Αγάπης 2016 (Εγκύκλιος 122Α)

Πρωτ. 1113 Ἀριθμ. Διεκπ. 581 Ἐν Σπά­τοις, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 122Α ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θέμα: «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης» Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,  […]
15 Νοεμβρίου, 2016

Κυριακή της Ορθοδοξίας 2017 (Εγκύκλιος 124η)

Πρωτ. 281 Ἀριθμ. Διεκπ. 221/22-2-2017 Σπάτα,  Κυ­ρι­ακὴ  τῆς  Ὀρ­θο­δο­ξίας  2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 124Η ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!     […]
12 Σεπτεμβρίου, 2016

M H N Y M A Προς τους μαθητές και την Εκπαιδευτική Κοινότητα των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2016-2017

Πρωτ. 759 Ἀριθμ. Διεκπ. 428 Σπάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   119Η Πρὸς τοὺς μαθητὲς τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείωντῶν […]
15 Αυγούστου, 2016

Στήριξη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” (Εγκύκλιος 118η)

Πρωτ. 724 Ἀριθμ. Διεκπ. 407 Σπάτα, 15 Αυγούστου 2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 118Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΘΕΜΑ:« Στήριξη Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ» Ἀγαπητοί […]
15 Μαΐου, 2016

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Κρήτης (Εγκύκλιος 117η)

Πρωτ. 415 Ἀριθμ. Διεκπ. 237/10-5-2016 Σπάτα, Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων 15 Μαΐου 2016   Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  117Η Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς ἐφημερίουςκαὶ […]
1 Μαΐου, 2016

Στήριξη Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ – Τέλεση Αναστασίμου Τρισαγίου υπό του Μητροπολίτου το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στα Κοιμητήρια 2016

ΠΑΣΧΑ 2016 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   115Η ΘΕΜΑ: «Στήριξη Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ -Τέλεση Ἀναστασίμου Τρισαγίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου τὸ πρωὶ […]
19 Απριλίου, 2016

Πασχάλιος Εγκύκλιος (Εγκύκλιος 116η)

Πρωτ. 365 Ἀριθμ. Διεκπ. 209/19-4-2016 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2016 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται,Πάσχα τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ παραδείσου ἀνοῖξαν,Πάσχα πάντας ἁγιάζον […]
25 Δεκεμβρίου, 2015

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2015

           Πρωτ. Ἀριθμ.           Διεκπ.  Χριστούγεννα  2015  ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Οὕτως ἠγἀπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα […]
26 Νοεμβρίου, 2015

Έρανος και εκδηλώσεις Αγάπης 2015 (Εγκύκλιος 112Η)

Πρωτ. 1246 Ἀριθμ. Διεκπ. 723 Σπά­τα, 26  Νοεμβρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 112Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ΘΕΜΑ: «Ἔρανος καὶ ἐκδηλώσεις τῆς Ἀγάπης» Ἀγαπητοί μου […]
11 Σεπτεμβρίου, 2015

Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016.

Πρωτ. 935 Ἀριθμ. Διεκπ. 517/7-9-2015 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2015 M H N Y M A Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με […]
1 Σεπτεμβρίου, 2015

Ινδικτος 2015(Εγκύκλιος 110η)

Πρωτ. 909 Ἀριθμ. Διεκπ. 508 Σπάτα, 1η Σεπτεμβρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 110Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΘΕΜΑ: «Ἔναρξη  νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 2015-2016» Ἀγαπητοί […]
31 Μαρτίου, 2015

«Στήριξη Μονάδας Ανακουφιστικης Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ -Τέλεση Αναστασίμου Τρισαγίου υπό του Μητροπολίτου τό πρωι της Κυριακης του Πάσχα στα Κοιμητήρια»

Πρωτ. 389Ἀριθμ.Διεκπ. 201/31-3-2015 Κυριακὴ Βαῒων 2015 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   106Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως ΘΕΜΑ: «Στήριξη Μονάδας […]
31 Μαρτίου, 2015

Πασχάλιος Εγκύκλιος (Εγκύκλιος 107η)

Πρωτ. 390 Ἀριθμ. Διεκπ. 201/31-3-2015 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2015 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (107Η) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ τάφου, καθὼς προεῖπεν,ἔδωκεν ἡμῖν τὴν […]
18 Δεκεμβρίου, 2014

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2014 (Εγκύκλιος 104η)

           Πρωτ. 1429Ἀριθμ.           Διεκπ. 815/4-12-2014 Χριστούγεννα  2014         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 104ΗΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺςτῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Τί εὐλογία ἡ σημερινὴ ἡμέρα! Τί ὡραία […]
3 Σεπτεμβρίου, 2014

M H N Y M A Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων Μεσογείων & Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2014-2015

Πρωτ. 1046 Ἀριθμ. Διεκπ. 605/3-9-2014 Εγκυκλίου: 101 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   101Η Πρὸς τοὺς μαθητὲς τῶν Γυμνασίων καὶ […]
28 Μαΐου, 2014

Κυριακή Αγίων Πατέρων 2014 (Εγκύκλιος 99η)

Πρωτ. 707 Ἀριθμ. Διεκπ. 438/28-5-2014  Κυ­ρι­ακὴ  Ἁγίων Πατέρων, 1 Ἰουνίου 2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 99Η Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς ἐφημερίουςκαὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ […]
11 Μαΐου, 2014

Το μήνυμα των εκλογών (Εγκύκλιος 98η)

Πρωτ. 617 Ἀριθμ. Διεκπ. 388/5-5-2014 Κυριακὴ  Παραλύτου, 11 Μαΐου 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 98η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς […]
20 Απριλίου, 2014

Πασχάλιος Εγκύκλιος 2014 (Εγκύκλιος 97η)

Πρωτ. 490 Ἀριθμ. Διεκπ. 328/31-3-2014 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2014 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ(97Η ) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Καὶ δι’ Αὐτοῦ «ὁ ᾅδης ᾐχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα […]
13 Απριλίου, 2014

«Στήριξη Μονάδας Ανακουφιστικης Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ -Τέλεση Αναστασίμου Τρισαγίου υπό του Μητροπολίτου τό πρωι της Κυριακης του Πάσχα στα Κοιμητήρια»

Πρωτ. 489Ἀριθμ.Διεκπ. 327 Κυριακὴ Βαῒων 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   96Η ΘΕΜΑ: «Στήριξη Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ -Τέλεση Ἀναστασίμου Τρισαγίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου […]
25 Δεκεμβρίου, 2013

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2013 (Εγκύκλιος 92A)

           Πρωτ. 1530Ἀριθμ.           Διεκπ.  703/19-12-2013 Χριστούγεννα  2013         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 92AΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον!οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν […]
2 Δεκεμβρίου, 2013

Έρανος Αγάπης 2013 (Εγκύκλιος 91Η)

Πρωτ. 1427 Ἀριθμ. Διεκπ. 658 Σπάτα, 2 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 91Η ΘΕΜΑ·  «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης» ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ὁ […]
19 Σεπτεμβρίου, 2013

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής (Εγκύκλιος 87η)

Πρωτ. 953 Ἀριθμ. Διεκπ. 467 Σπάτα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 87Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς […]
19 Σεπτεμβρίου, 2013

Στήριξη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” (Εγκύκλιος 88η)

Πρωτ. 954 Ἀριθμ. Διεκπ. 468 Σπάτα, 19 Σεπτεμβρίου  2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 88Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ὅπως ἐνδεχομένως γνωρίζετε, ἀπὸ […]
9 Σεπτεμβρίου, 2013

Με την εναρξη της σχολικης χρονιας 2013-2014

Πρωτ. 905 Ἀριθμ. Διεκπ. 452 Εγκυκλίου: 86 Σπάτα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   86Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ […]
4 Αυγούστου, 2013

Για την αργία της Κυριακής (Εγκύκλιος 85η)

Πρωτ. 808 Ἀριθμ. Διεκπ. 417/1-8-2013  Κυ­ρι­ακὴ  4 Αὐγούστου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 85Η ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἤδη βρισκόμαστε στὴν περίοδο τοῦ […]
5 Μαΐου, 2013

Πασχάλιος Εγκύκλιος 2013 (Εγκύκλιος 84η)

Πρωτ. 429 Ἀριθμ. Διεκπ. 229/25-4-2013 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2013 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ(84Η ) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, λύσας θανάτου τὰ δεσμά∙ (αἶνοι, ἦχος βαρύς)ἐν […]
28 Απριλίου, 2013

Τέλεση Αναστάσιμου Τρισαγίου υπο του Μητροπολίτου το πρωι της Κυριακής του Πάσχα στα Κοιμητήρια

Πρωτ. 428Ἀριθμ.Διεκπ. 228/25-4-2013 Κυριακὴ Βαῒων 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 83Η  ΘΕΜΑ·  «Τέλεση Ἀναστασίμου Τρισαγίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα στὰ Κοιμητήρια» ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς […]
25 Δεκεμβρίου, 2012

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2012 (Εγκύκλιος 82A)

           Πρωτ. 1394Ἀριθμ.           Διεκπ.  806/17-12-2012 Χριστούγεννα  2012         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82AΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς ΜητροπόλεωςἈγαπητοί μου ἀδελφοί, «Σήμερον ἡ Παρθένος τίκτει τὸν Δεσπότην ἔνδον […]
14 Νοεμβρίου, 2012

Περί της Μονής Μυρελαίου Υμηττού (Εγκύκλιος 80η)

Πρωτ. 1216 Ἀριθμ. Διεκπ. 717  Σπάτα, 14 Νοεμβρίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80Η ΠρὸςΤοὺς Εὐσεβεῖς ΧριστιανοὺςΤῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΘΕΜΑ· «Περὶ τῆς Μονῆς Μυρελαίου Ὑμηττοῦ» Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,Ἐδῶ […]
29 Μαΐου, 2012

Κυριακή της Πεντηκοστής 2012 (Εγκύκλιος 76η)

Πρωτ. 532 Ἀριθμ. Διεκπ. 382/29-5-2012 Σπάτα,  Κυ­ρι­ακὴ  τῆς  Πεντηκοστής  2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 76Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡµᾶς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςἈγαπητοί µου ἀδελφοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ […]
27 Απριλίου, 2012

Προσηλυτιστική δράση της Αφθονης Ζωής στην Παλλήνη και το Πικέρμι. (Εγκύκλιος 75η)

Πρωτ. 405 Ἀριθμ. Διεκπ. 269  Σπάτα, 27 Απριλίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 75Η ΠρὸςΤοὺς Εὐσεβεῖς ΧριστιανοὺςΤῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί µου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ […]
15 Απριλίου, 2012

Πασχάλιος Εγκύκλιος 2012 (Εγκύκλιος 74η)

Πρωτ. 353 Ἀριθμ. Διεκπ. 236/3-4-2012 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2012 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ(74Η ) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα∙ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωὴν […]
15 Απριλίου, 2012

Πασχάλιος Εγκύκλιος (Εγκύκλιος 74η)

Πρωτ. 353 Ἀριθμ. Διεκπ. 236/3-4-2012 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 2012 ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (74Η) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα, Κυρίου Πάσχα∙ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς […]
8 Απριλίου, 2012

Αναστάσιμα Τρισάγια (Εγκύκλιος 73η)

Πρωτ. 348 Ἀριθμ. Διεκπ. 231/3-4-2012 Κυριακὴ τῶν Βαῒων 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (73Η) ΘΕΜΑ:«Τέλεση Ἀναστασίµου Τρισαγίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα στὰ Κοιµητήρια» Πρὸς τοὺς […]
3 Απριλίου, 2012

Αναστάσιμα Τρισάγια (Εγκύκλιος 73η)

Πρωτ. 348 Ἀριθμ. Διεκπ. 231/3-4-2012 Κυριακὴ τῶν Βαῒων 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (73Η) ΘΕΜΑ:«Τέλεση Ἀναστασίµου Τρισαγίου ὑπὸ τοῦ Μητροπολίτου τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα στὰ Κοιµητήρια» Πρὸς τοὺς […]
30 Μαρτίου, 2012

Περί εκδηλώσεων Μαρτύρων του Ιεχωβά (Εγκύκλιος 72η)

Πρωτ. 336 Ἀριθμ. Διεκπ. 219 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 72Η ΠρὸςΤοὺς Εὐσεβεῖς ΧριστιανοὺςΤῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, Μέσα στὴν ἱερὴ ἐκκλησιαστικὴ περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆςποὺ διανύουμε καὶ […]