Μηνύματα Μητροπολίτου

4 Ιανουαρίου, 2024

Επί τη πεντηκονταετηρίδι της Ιεράς Μητροπόλεως

«Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιού­μενος,
16 Δεκεμβρίου, 2023

Μήνυμα Χριστουγέννων 2023

«Ἑορτάσωμεν Χριστοῦ τὰ Γενέθλια», ψάλλει πανηγυρικὰ ἡ Ἐκκλησία μας καὶ μᾶς προτρέπει νὰ γιορτά­σουμε τὴ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, «καὶ ἐπά­ραντες τὸν νοῦν ἐπὶ τὴν Βηθλεὲμ ἀναχθῶμεν τῇ […]
10 Δεκεμβρίου, 2023

Μήνυμα Σαρανταήμερου Χριστουγέννων 2023

Τό Σαρανταήμερο, ὅπως ὀνομάζεται ἡ περίοδος ποὺ διανύουμε, δηλαδὴ οἱ σαράντα μέρες νηστείας πού προηγοῦνται τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, διακρίνεται ἀπό τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς […]
11 Σεπτεμβρίου, 2023

Μήνυμα Σεπτεμβρίου -Νοεμβρίου 2023

῾Η λογικὴ τοῦ Eὐαγγελίου διαποτίζεται ἀπὸ τὴν λογικὴ τοῦ σταυροῦ. «῾Ο λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλόν ἐστι, ῞Ελλησι δὲ μωρία, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις […]
9 Σεπτεμβρίου, 2023

Mήνυμα προς τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024

Πρωτ. 941 Ἀριθμ. Διεκπ. 443 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 Μ Η Ν Υ Μ Α Προς τους μαθητές των γυμνασίων και λυκείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με […]
9 Σεπτεμβρίου, 2023

Mήνυμα προς τους μαθητές Δημοτικού των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη του σχολικού έτους 2023-2024

Πρωτ. 941 Ἀριθμ. Διεκπ. 488 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 Μ Η Ν Υ Μ Α Προς τους μαθητές των Δημοτικών σχολείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικήςμε την έναρξη […]
24 Μαΐου, 2023

Μήνυμα Αναλήψεως 2023

Ὑπάρχει ἕνα βάθος θεολογικῆς ἀλήθειας μέσα στὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀνυπολόγιστη σημασία γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ καθενός μας, ἀλλὰ δὲν εἶναι τόσο εὐδιάκριτο.
7 Απριλίου, 2023

Μήνυμα Μεγ. Εβδομάδας 2023

«Ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»   Στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος παρατηρούμε νὰ ἐπαναλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία μας στὶς ἀκολουθίες της τὴν λέξη «ἐρχόμενος», ὅταν […]
19 Φεβρουαρίου, 2023

Μήνυμα Mεγάλης Σαρακοστής 2023

Ὑπάρχει μία προσευχὴ ποὺ προσδιορίζει τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, διότι τὴν λέμε μόνο σὲ αὐτὴν τὴν περίοδο. Εἶναι μιὰ προσευχὴ μετανοίας, ἡ ὁποία ἀνοίγει τοὺς ὁρίζοντές μας […]
4 Φεβρουαρίου, 2023

Μήνυμα Τριωδίου 2023

Ἡ Ἐκκλησία μας τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου προβάλλει τὴν μεγάλη ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης ὡς προετοιμασία γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὴν Μ. Τεσσαρακοστή παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ στοιχεῖα […]
17 Ιανουαρίου, 2023

Μήνυμα Ιανουαρίου 2023

Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν μήνας τοῦ ἔτους ὅπου γίνεται ἰδιαίτερος λόγος γιὰ τὶς ἐρήμους. Τὰ ἀναγνώσματα τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων μιλοῦν γιὰ τὴν […]
3 Ιανουαρίου, 2023

Μήνυμα Θεοφανείων 2023

Τὰ Θεοφάνεια ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν ἀπόδειξη τῆς Ἁγίας Τριάδος σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο, τὴν φανέρωσή Της. Δὲν ἄντεξε στὴν κένωση καὶ στὴν ταπείνωση τοῦ […]
30 Νοεμβρίου, 2022

Μήνυμα Δεκεμβρίου 2022

Ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶναι βαθειὰ φυτευμένος στὴ συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ στὴ θεολογικὴ καὶ λατρευτικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας σὰν μεγάλος ἅγιος. Κατέχει ἰδιαίτερη […]
14 Νοεμβρίου, 2022

Μήνυμα Νοεμβρίου 2022

Τὶς μέρες αυτές, ἀνοίγει ἡ περίοδος τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ περίοδος τῆς νηστείας καὶ τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτή τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ποιό εἶναι […]
28 Σεπτεμβρίου, 2022

Μήνυμα Οκτωβρίου 2022

Ὁ αὐθεντικὸς χριστιανὸς ζεῖ τὴ χαρὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἄσκηση, τὴ στέρηση, τὴ θυσία. Ζεῖ τὴν ἐλπίδα μέσα ἀπὸ τὸν πόνο, τὴν ἀσθένεια, τὴ διακριτικὴ ἐπιβεβαίωση […]
12 Σεπτεμβρίου, 2022

Μήνυμα Σεπτεμβρίου 2022

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἔκανε μιὰ τομὴ καὶ ἔβαλε μιὰ βαθειὰ σφραγίδα στὴν ἱστορία. Κανεὶς δὲν θὰ περίμενε μὲ τὸ ἀνθρώπινο μυαλὸ μιὰ τέτοια ἐπέμβαση τοῦ […]
9 Σεπτεμβρίου, 2022

M H N Y M A Προς τους μαθητές Δημοτικού των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2022-2023

Πρωτ. 762 Ἀριθμ. Διεκπ. 405 Σπάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 Μ Η Ν Υ Μ Α Προς τους μαθητές των Δημοτικών σχολείωντων Μεσογείων & της Λαυρεωτικήςμε την έναρξη […]
9 Σεπτεμβρίου, 2022

M H N Y M A Προς τους μαθητές και την Εκπαιδευτική Κοινότητα των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2022-2023

Πρωτ. 762 Ἀριθμ. Διεκπ. 404 Σπάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 Μ Η Ν Υ Μ Α Προς τους μαθητές και την Εκπαιδευτική Κοινότητα των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με […]
31 Ιουλίου, 2022

Μήνυμα Αυγούστου 2022

Τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας κατέχει ἐξέχουσα θέση μέσα στὴ ζωή, στὴν πίστη καὶ στὴ θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως […]
10 Ιουνίου, 2022

Μήνυμα Πεντηκοστής 2022

«Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰω. ιστ΄ 13) Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔχει […]
31 Μαΐου, 2022

Μήνυμα Ανάληψης 2022

Ὑπάρχει ἕνα βάθος θεολογικῆς ἀλήθειας μέσα στὴ μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως, τὸ ὁποῖο ἔχει ἀνυπολόγιστη σημασία γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ καθενός μας, ἀλλὰ δὲν εἶναι τόσο […]
27 Μαΐου, 2022

Μήνυμα Κυριακής του Τυφλού 2022

Στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, ὅπως καὶ σὲ αὐτὸ τοῦ παραλύτου τῆς Βηθεσδᾶ, βλέπει κανεὶς μιὰ ἀνεξή­γητη ἀντίδραση τῶν Ἰουδαίων. Πῶς εἶναι […]
20 Μαΐου, 2022

Μήνυμα Κυριακής της Σαμαρείτιδος 2022

«Ἀνέσπερη ἡ ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως»  Ἡ Ἑκκλησία μας τὴν τέταρτη Κυριακὴ μετὰ τὸ Πάσχα μᾶς διαβάζει μιὰ περικοπὴ πολὺ περιγραφική, πολὺ περιεκτική, πολὺ θεολογικὴ ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ […]
14 Μαΐου, 2022

Μήνυμα Κυριακής του Παραλύτου 2022

«Ὁ Θεὸς ἀργεῖ, ἀλλὰ δὲν λησμονεῖ»  Τὴν τρίτη Κυριακὴ μετὰ τὸ Πάσχα, διαβάζουμε στὴν Ἐκκλησία μας μιὰ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ δείχνει μὲ τὸν πιὸ χαρακτηριστικὸ τρόπο τὸ […]
6 Μαΐου, 2022

Μήνυμα Κυριακής των Μυροφόρων 2022

«Θάμβος, ἔκσταση καὶ φόβος»  Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων καὶ μαζὶ μὲ τὸν θαυμασμό μας γι’ αὐτὲς τὶς εὐλογημένες γυναῖκες ὑπάρχει ἕνα ἐρώτημα ποὺ ζητάει ἐπίμονα τὴν ἀπάντησή του: […]
30 Απριλίου, 2022

Μήνυμα Κυριακής του Θωμά 2022

Στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ διαβάζουμε στὴν Ἐκκλησία τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, λέγει ὁ Κύριος ἀπευθυνόμενος στὸν Θωμᾶ: «ὅτι ἑώρακάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες» (Ἰω. κ΄ […]
16 Απριλίου, 2022

Μήνυμα Μεγάλης Εβδομάδας 2022

«Ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»   Στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος παρατηρούμε νὰ ἐπαναλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία μας στὶς ἀκολουθίες της τὴν λέξη «ἐρχόμενος», ὅταν […]
6 Μαρτίου, 2022

Μήνυμα Μεγάλης Τεσσαρακοστής 2022

«Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά Σου, Κύριε» Στοὺς κατανυκτικοὺς ἑσπερινοὺς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀμέσως μετὰ τὴν εἴσοδο, ψάλλουμε δύο μεγάλα, ὅπως ὀνομάζονται, προκείμενα. Τὸ ἕνα […]
10 Φεβρουαρίου, 2022

Μήνυμα Τριωδίου 2022

Μὲ τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς εἰσάγει στὴν κατ᾿ ἐξοχὴν πνευματική της περίοδο, τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου. Μιὰ περίοδο πού […]
1 Φεβρουαρίου, 2022

Μήνυμα Υπαπαντής 2022

Ἡ ἑορτὴ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου μᾶς δείχνει τὸ μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς δύο ἀνθρώπων, τοῦ Συμεὼν καὶ τῆς Ἄννης. Δύο ἡλικιωμένων καὶ γηρασμένων ἀνθρώπων, ποὺ ἔζησαν […]
31 Δεκεμβρίου, 2021

Μήνυμα Ιανουαρίου 2022

Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν μήνας τοῦ ἔτους ὅπου γίνεται ἰδιαίτερος λόγος γιὰ τὶς ἐρήμους. Τὰ ἀναγνώσματα τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων μιλοῦν γιὰ τὴν […]
1 Δεκεμβρίου, 2021

Μήνυμα Εκστρατείας Αγάπης 2021

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ.   Καὶ πάλι μπροστά μας προβάλλει ἡ γιορτὴ τῶν Χριστουγέννων. Κάθε χρόνο καὶ μὲ διαφορετικὲς συνθῆκες. Καὶ φέτος ἰδιάζουσες […]
15 Νοεμβρίου, 2021

Μήνυμα Σαρακοστής Χριστουγέννων 2021

Τὶς μέρες αυτές, ἀνοίγει ἡ περίοδος τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ περίοδος τῆς νηστείας καὶ τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτή τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ποιό εἶναι […]
1 Σεπτεμβρίου, 2021

Μήνυμα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2021

Ἡ Ὀρθόδοξη λατρεία εἶναι μία κίνηση νὰ διακρίνουμε τὸν ἀληθινὸ Θεό, νὰ τοποθετηθοῦμε μέσα στοὺς κόλπους τῆς ἀγάπης Του, νὰ ἐκφράσουμε ἀνταποδο­τικὰ τὴν εὐχαριστία καὶ τὴν […]
31 Ιουλίου, 2021

Μήνυμα Αυγούστου 2021

Τὸ πέρασμα τῆς Παναγίας ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο εἶναι ἕνα πέρασμα σιωπῆς, σεμνότητας, ταπεινοφροσύνης καὶ ἡσυχίας. Μέσα στίς περιγραφές τῶν ἁγίων καί τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων δὲν […]
30 Ιουνίου, 2021

Μήνυμα Ιουλίου 2021

Τὸ αὐθεντικὸ βίωμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὸ χρειαζόμαστε, ὅπως καὶ ὁ κάθε χριστιανὸς στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλὰ στὶς μέρες μας ἡ δυσκολία νὰ τὸ […]
27 Ιουνίου, 2021

Μήνυμα Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 2021

Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ὀνομάζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας πρωτοκορυφαῖοι, διότι εἶναι καὶ πρῶτοι καὶ κορυφαῖοι καὶ ἀποτελοῦν μοναδικὰ πρότυπα μέσα στὴν συνείδησή της. Ὁ […]
18 Ιουνίου, 2021

Μήνυμα Πεντηκοστής 2021

Ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία μᾶς κατευθύνει, σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ κάθε χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ […]
8 Ιουνίου, 2021

Μήνυμα Ανάληψης 2021

Μέσα στὸν κύκλο τῶν ἑορτῶν τῆς θείας οἰκονομίας, τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν, ὅπως εἶναι ὁ Εὐαγγελισμὸς ὁ ὁποῖος εἶναι δεσποτοθεομητορικὴ ἑορτή, ὅπως εἶναι ἡ Γέννησις, ὅπως εἶναι […]
5 Ιουνίου, 2021

Μήνυμα Κυριακής του Τυφλού 2021

Στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα τῆς θεραπείας τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ, ὅπως καὶ σὲ αὐτὸ τοῦ παραλύτου τῆς Βηθεσδᾶ, βλέπει κανεὶς μιὰ ἀνεξή­γητη ἀντίδραση τῶν Ἰουδαίων. Πῶς εἶναι […]
28 Μαΐου, 2021

Μήνυμα Κυριακής της Σαμαρείτιδος 2021

Ἡ Ἐκκλησία μας τὴν τέταρτη Κυριακὴ μετὰ τὸ Πάσχα μᾶς διαβάζει μιὰ περικοπὴ πολὺ περιγραφική, πολὺ περιεκτική, πολὺ θεολογική ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ πολὺ ἀνθρώπινη. Στὴν παραβολὴ […]
24 Απριλίου, 2021

Μήνυμα Μεγάλης Εβδομάδας 2021

Ἡ πορεία μας μέσα στὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ καὶ ἰδίως μέσα στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα ἴσως φαντάζει κάπως δύσκολη καὶ λίγο δυσβάστακτη. Ζοῦμε μὲ αὐστηρὴ νηστεία καὶ πολλοὶ […]
22 Φεβρουαρίου, 2021

Μήνυμα Τριωδίου 2021

Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου ποὺ τὴν διαβάζουμε τὴν δεύτερη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου κρύβει πλούσια μηνύματα καὶ νοήματα. Ἀρχίζει μὲ μιὰ ἀπαιτητικὴ κίνηση τοῦ μικροῦ υἱοῦ πρὸς […]
13 Δεκεμβρίου, 2020

Μήνυμα προ Χριστουγέννων 2020

ΘΕΜΑ: «Στερημένοι λατρείας μὲ πολλὴ ἀγάπη γιὰ τὰ Χριστούγεννα» Πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ  τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χαίρετε καὶ εἰρηνεύετε. Οἱ καιροὶ εἶναι […]
6 Οκτωβρίου, 2020

Μήνυμα Οκτωβρίου 2020

Στὶς συναντήσεις Του μὲ τὸν κάθε ἄνθρωπο, ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται πάντα μὲ καινούργια μορφή. Κάθε πρόσωπο καὶ κάθε ἐμφάνιση σημαδεύει κάτι πρωτοφανές, κάτι πρωτόγνωρο. Ὅπως κατὰ […]
1 Σεπτεμβρίου, 2020

Μήνυμα Σεπτεμβρίου 2020

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ἐποχὴ μας ἀδικεῖ μιὰ μεγάλη εὐλογία ποὺ ἔχει δώσει ὁ Θεός: τὴν εὐλογία τῶν ἐντολῶν. Θεωρεῖ ὅτι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν ἀποτελεῖ […]
31 Αυγούστου, 2020

Μήνυμα Αυγούστου 2020

Μέσα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία δανείζεται ἐκφράσεις καὶ βασίζεται σὲ γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, προεικονίζεται καὶ προτυπώνεται τὸ μυστήριο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. […]
26 Μαΐου, 2020

Μήνυμα Ανάληψης 2020

Τὸ μήνυμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως βασίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Κύριος δὲν ἔφυγε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο γυμνὸς καὶ ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση, […]
17 Απριλίου, 2020

Πασχάλιος Εγκύκλιος 2020

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μὲ αἰσθήματα πνευματικοῦ ἐνθουσιασμοῦ ψάλλουμε καὶ πάλι τὸν νικητήριο παιᾶνα, τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», γιὰ νὰ ἀκουστεῖ σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ […]
1 Απριλίου, 2020

Πνευματικές παραινέσεις για το τέλος της Τεσσαρακοστής (Εγκύκλιος 155η)

Πρωτ. 544 Ἀριθμ. Διεκπ. 209 Σπάτα, 1 Απριλίου 2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 155Η Θέμα: «Πνευματικὲς παραινέσεις στὸ τέλος τῆς Τεσσαρακοστῆς» Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, χριστιανοὶ τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς, […]
4 Μαρτίου, 2020

Μήνυμα Μεγ. Τεσσαρακοστής 2020

«Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας» Ἡ Ἐκκλησία μας βλέπει τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σὰν μία περίοδο στὴν ὁποία ἐλευθέρως καὶ αὐτοβούλως ὁ καθένας μας θὰ ἐπιτρέψει […]
8 Φεβρουαρίου, 2020

Μήνυμα Τριωδίου 2020

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ἡ πρώτη Κυριακὴ ποὺ προσδιορίζει τὴν ἔναρξη τῆς κατ᾿ ἐξοχὴν κατανυκτικῆς καὶ ἰδιαίτερα εὐλογημένης αὐτῆς περιόδου τοῦ ἔτους, τοῦ Τριωδίου. Ἡ περίοδος […]
10 Ιανουαρίου, 2020

Μήνυμα Ιανουαρίου 2020

Μιὰ νέα χρονιὰ ἔχει μόλις ἀνατείλει. Ὁ Θεὸς μὲ τὴν πολλὴ ἀγάπη Του εὐδόκησε καὶ ἀντικρύσαμε τὴν αὐγὴ ἑνὸς ἀκόμη ἔτους. Μπροστά μας ξεδιπλώνονται ἀπρό­βλεπτα γεγονότα, […]
1 Ιανουαρίου, 2020

Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2020

  Ἡ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὸν μεσαῖο κρίκο μιᾶς ἁλυσσίδας τριῶν ἑορτῶν ποὺ ἐμφανίζουν τὸν Κύριο ταπεινωμένο στὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, σὲ […]
25 Δεκεμβρίου, 2019

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2019 (Εγκύκλιος 150η)

Πρωτ. 1161 Ἀριθμ. Διεκπ. 515 Χρι­στού­γεννα 2019 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 150Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Πρὸς Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ […]
1 Νοεμβρίου, 2019

Μήνυμα Νοεμβρίου 2019

Τὶς μέρες αυτές, ἀνοίγει ἡ περίοδος τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ περίοδος τῆς νηστείας καὶ τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴ μεγάλη ἑορτή τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως. Ποιό εἶναι […]
1 Οκτωβρίου, 2019

Μήνυμα Οκτωβρίου 2019

Στὶς συναντήσεις Του μὲ τὸν κάθε ἄνθρωπο ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται ὅλο καὶ μὲ καινοφανεῖς μορφές. Κάθε πρόσωπο καὶ κάθε ἐμφάνιση σημαδεύει κάτι καινούργιο, κάτι πρωτόγνωρο. ῞Οπως […]
1 Σεπτεμβρίου, 2019

Μήνυμα Σεπτεμβρίου 2019

Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ ἔκανε μιὰ τομὴ καὶ ἔβαλε μιὰ βαθειὰ σφραγίδα στὴν ἱστορία. Κανεὶς δὲν θὰ περίμενε μὲ τὸ ἀνθρώπινο μυαλὸ μιὰ τέτοια ἐπέμβαση τοῦ […]
30 Ιουλίου, 2019

Μήνυμα Αυγούστου 2019

Ἡ ἑορτὴ τῆς Παναγίας εἶναι βαθιὰ χαραγμένη μέσα στὶς καρδιές μας, μέσα στὶς συνήθειές μας, μέσα στὶς παραδόσεις μας. Καὶ τοῦτο διότι εἶναι ἀποτυ­πωμένη καὶ ριζωμένη […]
30 Ιουνίου, 2019

Μήνυμα Ιουλίου 2019

Λίγες σκέψεις γιὰ τὴν ΕΛΛΑΔΑ* Ἑλλάδα! Μιὰ χώρα μοναδική. Μιὰ χώρα ἱστορική, πλούσια σὲ πολιτισμό, γεμάτη ἀπὸ σπάνιες φυσικὲς ὀμορφιές, ἀπὸ ἀξιόλογους ἀνθρώπους. Μιὰ χώρα ποὺ […]
15 Ιουνίου, 2019

Μήνυμα Πεντηκοστής 2019

Ἡ Ἐκκλησία μας τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς γιορτάζει τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἔλευσή Του στὶς ψυχὲς τοῦ καθενός μας. Ὁ κάθε ἕνας μας ἔχει […]
5 Ιουνίου, 2019

Μήνυμα Ανάληψης 2019

Εἶναι τόσο ὡραία καί μεγάλη ἑορτή ἡ Ἀνάληψη! Πίσω ἀπό τήν λιτή ἱστορική περιγραφή τοῦ γεγονότος κρύβεται διακριτικά ἕνα βαθύτερο θεολογικό μήνυμα μέ ἄμεσες συνέπειες στή […]
27 Απριλίου, 2019

Μήνυμα Πάσχα 2019

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἔφθασε ἡ ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἡ ἡμέρα τοῦ Πάσχα! «Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς […]
10 Μαρτίου, 2019

Μήνυμα Τριωδίου 2019

Ἡ Ἐκκλησία μας τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου προβάλλει τὴν μεγάλη ἀρετὴ τῆς ταπεινοφροσύνης ὡς προετοιμασία γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὴν Μ. Τεσσαρακοστή παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ στοιχεῖα […]
5 Ιανουαρίου, 2019

Μήνυμα Ιανουαρίου 2019

Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν μήνας τοῦ ἔτους ὅπου γίνεται ἰδιαί-τερος λόγος γιὰ τὶς ἐρήμους. Τὰ ἀναγνώσματα τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων μιλοῦν γιὰ τὴν […]
31 Δεκεμβρίου, 2018

Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2019

Ὑπάρχει μιὰ ἁλυσσίδα ἐορτῶν ποὺ ἀναφέρονται στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ οἱ ὁποῖες ὀνομάζονται δεσποτικὲς ἑορτές. Ἀπὸ ὅλες τὶς δεσποτικὲς ἑορτές, οἱ πρῶτες τρεῖς, τῆς Γεννήσεως, […]
14 Νοεμβρίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

Ἡ ἐποχή μας εἶναι πολὺ γνωσιολογική· θὰ ἔλεγα γνωσιο­κρατικὴ καὶ ὀρθολογιστική, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπερτονίζει τὴ διανοητικὴ λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν ὅμως κανεὶς εἶναι εἰλικρινὴς μὲ […]
8 Σεπτεμβρίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

῾Η λογικὴ τοῦ Eὐαγγελίου διαποτίζεται ἀπὸ τὴν λογικὴ τοῦ σταυροῦ. «῾Ο λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ ᾿Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλόν ἐστι, ῞Ελλησι δὲ μωρία, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾿Ιουδαίοις […]
31 Ιουλίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

Τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας κατέχει ἐξέχουσα θέση μέσα στὴ ζωή, στὴν πίστη καὶ στὴ θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως […]
28 Ιουνίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Ἡ ἐποχή, στὴν ὁποία ἔχουμε τὴ μεγάλη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ζοῦμε, εἶναι ἐποχὴ μοναδικῶν εὐκαιριῶν καὶ μεγάλων προσδοκιῶν. Στὴν πρόκληση τῶν διωγμῶν, ἡ Ἐκκλησία […]
3 Ιουνίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ AΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 2018

Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος ὀνομάζονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας πρωτοκορυφαῖοι, διότι εἶναι καὶ πρῶτοι καὶ κορυφαῖοι καὶ ἀποτελοῦν μοναδικὰ πρότυπα μέσα στὴν συνείδησή της. Ὁ […]
16 Μαΐου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2018

Ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως εἶναι τόσο μεγάλη ὅσο καί δύσκολη γιὰ νὰ κατανοήσει κανείς τὸ βαθύτερο νόημά της. Ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι ποὺ ἀναδεικνύουν τὴ σημασία της, […]
1 Απριλίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2018

Τὸ ξεκίνημα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἶναι μιὰ πρόκληση γιὰ τὸν κάθε ἕνα μας• μιᾶς ἐξόδου, μιᾶς εἰσόδου καὶ μιᾶς ἐπιστροφῆς. Νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς τὴν ἔξοδο […]
5 Ιανουαρίου, 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2018

Τὰ Θεοφάνεια ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν ἀπόδειξη τῆς Ἁγίας Τριάδος σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο, τὴν φανέρωσή Της. Δὲν ἄντεξε στὴν κένωση καὶ στὴν ταπείνωση τοῦ […]
14 Δεκεμβρίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017

ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺςτῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! Ἡ γιορτὴ τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως εἶναι φυσικὸ νὰ γεμίζει τὶς καρδιές […]
21 Σεπτεμβρίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ὁ αὐθεντικὸς χριστιανὸς ζεῖ τὴ χαρὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἄσκηση, τὴ στέρηση, τὴ θυσία. Ζεῖ τὴν ἐλπίδα μέσα ἀπὸ τὸν πόνο, τὴν ἀσθένεια, τὴ διακριτικὴ ἐπιβεβαίωση […]
31 Ιουλίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Τὸ πέρασμα τῆς Παναγίας ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο εἶναι ἕνα πέρασμα σιωπῆς, σεμνότητας, ταπεινοφροσύνης καὶ ἡσυχίας. Μέσα στίς περιγραφές τῶν ἁγίων καί τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων δὲν […]
2 Ιουνίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

«Ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν» (Ἰω. ιστ΄ 13) Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἔχει […]
24 Μαΐου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2017

Τὸ μήνυμα τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως βασίζεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Κύριος δὲν ἔφυγε ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο γυμνὸς καὶ ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση, […]
15 Απριλίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2017

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός». «Δεῦτε», λοιπόν, «λάβετε φῶς» Ἂς σπεύσουμε ὅλοι ἀνταποκρινόμενοι στὴ θερμὴ καὶ ἐνθουσιώδη προτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ […]
8 Απριλίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ M.ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2017

«Ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»   Στὴν ἀρχὴ τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος παρατηρούμε νὰ ἐπαναλαμβάνει ἡ Ἐκκλησία μας στὶς ἀκολουθίες της τὴν λέξη «ἐρχόμενος», ὅταν […]
26 Φεβρουαρίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ M.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2017

Ἔφθασε ἡ περίοδος τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ τόσο ὅλοι περιμένουμε καὶ ποὺ τόσο βαθειὰ ὑπάρχει μέσα στὴν συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ περίοδος αὐτὴ ἀνοίγει μὲ […]
9 Φεβρουαρίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 2017

Ἡ παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου ποὺ τὴν διαβάζουμε τὴν δεύτερη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου κρύβει πλούσια μηνύματα καὶ νοήματα. Ἀρχίζει μὲ μιὰ ἀπαιτητικὴ κίνηση τοῦ μικροῦ υἱοῦ πρὸς […]
30 Ιανουαρίου, 2017

MΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ 2017

Τὸ γεγονὸς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου, στὸ ὁποῖο βασίζεται καὶ ὁ σαραντισμὸς ὁ δικός μας, εἶναι τὸ γεγονὸς τῆς μιᾶς συναντήσεως σ᾿ αὐτὴ τὴν ζωὴ τὴν […]
3 Ιανουαρίου, 2017

ΜΗΝΥΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Ὁ Ἰανουάριος εἶναι ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν μήνας τοῦ ἔτους ὅπου γίνεται ἰδιαίτερος λόγος γιὰ τὶς ἐρήμους.    Τὰ ἀναγνώσματα τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Φώτων μιλοῦν γιὰ […]
20 Δεκεμβρίου, 2016

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2016 (Εγκύκλιος 123η)

           Πρωτ. Ἀριθμ.           Διεκπ.  Χριστούγεννα  2016 ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΟΝΙΑ σας ΠΟΛΛΑ καὶ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!       «Εὐφραίνεσθε δίκαιοι, οὐρανοὶ […]
15 Νοεμβρίου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τὸ αὐθεντικὸ βίωμα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τὸ χρειαζόμαστε, ὅπως καὶ ὁ κάθε χριστιανὸς στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ἁπλὰ στὶς μέρες μας ἡ δυσκολία νὰ τὸ […]
12 Σεπτεμβρίου, 2016

M H N Y M A Προς τους μαθητές και την Εκπαιδευτική Κοινότητα των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2016-2017

Πρωτ. 759 Ἀριθμ. Διεκπ. 428 Σπάτα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   119Η Πρὸς τοὺς μαθητὲς τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείωντῶν […]
2 Σεπτεμβρίου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰω. ζ΄ 38) Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Α. Ὅλοι πλέον ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας […]
31 Αυγούστου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Μέσα ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία δανείζεται ἐκφράσεις καὶ βασίζεται σὲ γεγονότα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, προεικονίζεται καὶ προτυπώνεται τὸ μυστήριο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. […]
15 Ιουλίου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἡ ἐποχή, στὴν ὁποία ἔχουμε τὴ μεγάλη εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ζοῦμε, εἶναι ἐποχὴ μοναδικῶν εὐκαιριῶν καὶ μεγάλων προσδοκιῶν. Στὴν πρόκληση τῶν διωγμῶν, ἡ Ἐκκλησία […]
18 Ιουνίου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2016

«Λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Πράξ. 1, 8) Ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία μᾶς κατευθύνει, σκοπός τῆς […]
29 Απριλίου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2016

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται,Πάσχα τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ παραδείσου ἀνοῖξαν,Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς» Πάσχα σημαίνει πέρασμα, πέρασμα ἱστορικό, τῶν Ἑβραίων […]
26 Απριλίου, 2016

ΜΗΝΥΜA ΜΕΓ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2016

Τὸ ξεκίνημα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἶναι μιὰ πρόκληση γιὰ τὸν κάθε ἕνα μας• μιᾶς ἐξόδου, μιᾶς εἰσόδου καὶ μιᾶς ἐπιστροφῆς. Νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς τὴν ἔξοδο […]
14 Μαρτίου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΓ.ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2016

Πρὶν εἰσέλθουμε στὸ στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἐκκλησία μας στρέφει τὸ μυαλό μας πρωταρχικά, ὂχι πρὸς τὸν Θεό, ἀλλά μᾶς τὸ γυρίζει πρὸς τοὺς ἀδελφούς […]
19 Φεβρουαρίου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 2016

Μὲ τὴν Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς εἰσάγει στὴν κατ᾿ ἐξοχὴν πνευματική της περίοδο, τὴν περίοδο τοῦ Τριωδίου. Μιὰ περίοδο πού […]
1 Ιανουαρίου, 2016

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2016

«Μακάριον τὸ ἔθνος οὗ ἐστὶ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ» (Ψαλμ. λβ΄ 12)«Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατεκαὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑμῶν» (Ἑβρ. ιβ΄ […]
25 Δεκεμβρίου, 2015

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2015

           Πρωτ. Ἀριθμ.           Διεκπ.  Χριστούγεννα  2015  ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Οὕτως ἠγἀπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα […]
21 Δεκεμβρίου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015

ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Οὕτως ἠγἀπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς ὁπιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ […]
28 Νοεμβρίου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Ὁ ἅγιος Νικόλαος εἶναι βαθειὰ φυτευμένος στὴ συνείδηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ στὴ θεολογικὴ καὶ λατρευτικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας σὰν μεγάλος ἅγιος. Κατέχει ἰδιαίτερη […]
2 Οκτωβρίου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου δὲν εἶναι βασικὰ πρακτικὸς λόγος, οὔτε διανοητικός• εἶναι καρδιακὸς λόγος. Τὸ μήνυμα πάει κατ᾿ εὐθείαν στὴν καρδιά μας. Δὲν εἶναι κάτι γιὰ […]
7 Σεπτεμβρίου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ΘΕΜΑ: «Ἔναρξη  νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους 2015-2016» Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδὴ […]
1 Αυγούστου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας κατέχει ἐξέχουσα θέση μέσα στὴ ζωή, στὴν πίστη καὶ στὴ θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως […]
30 Μαΐου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2015

Ἡ Ἐκκλησία μας τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς γιορτάζει τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὴν ἔλευσή Του στὶς ψυχὲς τοῦ καθενός μας. Ὁ κάθε ἕνας μας ἔχει […]
23 Φεβρουαρίου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2015

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἀνοίγει σήμερα καὶ συμπληρώνεται ὕστερα ἀπὸ σαράντα μέρες τὴν Παρασκευὴ τοῦ Λαζάρου. Καθὼς ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς εἰσάγει στὸ εὐλογημένο […]
1 Φεβρουαρίου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 2015

Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ἡ πρώτη Κυριακὴ ποὺ προσδιορίζει τὴν ἔναρξη τῆς κατ᾿ ἐξοχὴν κατανυκτικῆς καὶ ἰδιαίτερα εὐλογημένης αὐτῆς περιόδου τοῦ ἔτους, τοῦ Τριωδίου. Ἡ περίοδος […]
5 Ιανουαρίου, 2015

ΜΗΝΥΜΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 2015

Ἡ Ἐκκλησία μας μὲ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων τιμᾶ τὴν ἀπόδειξη τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὴ φανέρωση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ σ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο: «Τριάδος ἡ φανέρωσις ἐν […]
18 Δεκεμβρίου, 2014

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2014 (Εγκύκλιος 104η)

           Πρωτ. 1429Ἀριθμ.           Διεκπ. 815/4-12-2014 Χριστούγεννα  2014         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 104ΗΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺςτῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Τί εὐλογία ἡ σημερινὴ ἡμέρα! Τί ὡραία […]
15 Νοεμβρίου, 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Στὸ ξεκίνημα τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, στὴν ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ σαρανταημέρου, παρουσιάζεται ἡ ἑορτὴ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου ἡ ὁποία προεικονίζει τὸ γεγονὸς τῆς ἐλεύσεως τοῦ […]
24 Οκτωβρίου, 2014

ΜΗΝΥΜΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Ἡ ἑορτὴ τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ποὺ εἶναι γνωστὴ ὡς ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Σκέπης, εἶναι στὴν οὐσία μιὰ μετάθεση τῆς ἑορτῆς, ἡ ὁποία τιμᾶται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία […]
11 Σεπτεμβρίου, 2014

M H N Y M A Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων Μεσογείων και Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2014-2015

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, Καθώς σήμερα αρχίζει η νέα σχολική χρονιά, συνηθίζεται όλοι με πολλή αγάπη και ελπίδα για κάτι καλύτερο στη ζωή σας να σας […]
3 Σεπτεμβρίου, 2014

M H N Y M A Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων Μεσογείων & Λαυρεωτικής με την έναρξη τού σχολικού έτους 2014-2015

Πρωτ. 1046 Ἀριθμ. Διεκπ. 605/3-9-2014 Εγκυκλίου: 101 Σπάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2014 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   101Η Πρὸς τοὺς μαθητὲς τῶν Γυμνασίων καὶ […]
1 Αυγούστου, 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014

Τὸ πέρασμα τῆς Παναγίας ἀπ᾿ αὐτὸν τὸν κόσμο ἦταν ἕνα πέρασμα σιωπῆς, σεμνότητας, ταπεινοφροσύνης καὶ ἡσυχίας• τόσο ἁπαλό, τόσο ταπεινό, τόσο λιτό. Σὰν νὰ ἔχει μείνει […]
7 Ιουνίου, 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία μᾶς κατευθύνει, σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ κάθε χριστιανοῦ εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ […]
28 Μαΐου, 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2014

Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίανκαὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις»    Ἡ ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἔχει δύο πολὺ μεγάλα χαρακτηριστικὰ ποὺ διαφαίνονται μέσα […]
19 Απριλίου, 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2014

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Καὶ δι’ Αὐτοῦ «ὁ ᾅδης ᾐχμαλώτισται, ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα νενέκρωται,ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ θάνατος τεθανάτωται καὶ ἡμεῖς ἐζωοποιήθημεν» Ὁ […]
1 Μαρτίου, 2014

ΜΗΝΥΜΑ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2014

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἀποτελεῖ τὴν περίοδο τῶν πνευματικῶν εὐκαιριῶν καὶ προσδοκιῶν ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν περιμένουμε ὅλο τὸν χρόνο μὲ αὐτὴν τὴν ἐσωτερικὴ δίψα, αὐτὰ τὰ […]
8 Φεβρουαρίου, 2014

ΜΗΝΥΜΑ ΤΡΙΩΔΙΟΥ 2014

Ἠ Κυριακὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου εἶναι σημαδιακὴ μέρα γιὰ τὸ ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, καθὼς προσδιορίζει ἀκριβῶς τὴν ἔναρξη μιᾶς μεγάλης καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν πλούσιας σὲ […]
31 Δεκεμβρίου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Ἡ ἑορτὴ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ τὸν μεσαῖο κρίκο μιᾶς ἁλυσσίδας τριῶν ἑορτῶν ποὺ ἐμφανίζουν τὸν Κύριο ταπεινωμένο στὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, σὲ τέτοιο […]
25 Δεκεμβρίου, 2013

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2013 (Εγκύκλιος 92A)

           Πρωτ. 1530Ἀριθμ.           Διεκπ.  703/19-12-2013 Χριστούγεννα  2013         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 92AΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον!οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν […]
24 Δεκεμβρίου, 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 92Α ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ 2013

«Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον!οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν τὴν Παρθένον,τὴν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρnτος, Χριστὸς ὁ Θεός,ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν» Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,Μὲ […]
27 Οκτωβρίου, 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Σήμερα γιορτάζουμε μιὰ μέρα δόξας τῆς ἱστορίας μας, μιὰ μέρα πανηγυρικῆς ἀπόδειξης τῆς ἡρωικῆς ἑλληνικῆς ψυχῆς μας. Ὅλοι οἱ τότε ἰσχυροί, Γερμανοὶ καὶ Ἰταλοί, ἐναντίον μας. […]
9 Σεπτεμβρίου, 2013

Με την εναρξη της σχολικης χρονιας 2013-2014

Πρωτ. 905 Ἀριθμ. Διεκπ. 452 Εγκυκλίου: 86 Σπάτα, 9 Σεπτεμβρίου 2013 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ   86Η Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ […]
1 Σεπτεμβρίου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Ἡ 1η Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους ὀνομάζεται ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ ἑορτάζεται στὴν Ἐκκλησία μας ὡς ἡ ἀρχὴ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Μὲ τὴν […]
31 Ιουλίου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

Ἡ Παναγία ἀποτελεῖ τὴν συγκλονιστικότερη ἀνθρώπινη παρουσία στὴν ἱστορία. Oἱ ὑμνογράφοι καὶ θεολόγοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν διστάζουν συγκρίνοντάς την μὲ τοὺς ἀγγέλους νὰ προκρίνουν […]
1 Ιουνίου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

    «Λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Πράξ. 1, 8) Ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία μᾶς κατευθύνει, […]
4 Μαΐου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2013

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! «Ἀνέστη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν, λύσας θανάτου τὰ δεσμά∙ (αἶνοι, ἦχος βαρύς)ἐν τῇ ἐγέρσει Του χαρᾶς τὰ πάντα ἐπλήρωσε καὶ (αἶνοι, ἦχος […]
29 Απριλίου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ M.ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2013

Τὸ ξεκίνημα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος εἶναι μιὰ πρόκληση γιὰ τὸν κάθε ἕνα μας, μιᾶς ἐξόδου, μιᾶς εἰσόδου καὶ μιᾶς ἐπιστροφῆς. Μᾶς καλεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ κάνουμε […]
16 Μαρτίου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΜΕΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2013

«Ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας» Ἡ Ἐκκλησία μας βλέπει τὴ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σὰν μία περίοδο στὴν ὁποία ἐλευθέρως καὶ αὐτοβούλως ὁ καθένας μας θὰ ἐπιτρέψει […]
1 Φεβρουαρίου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Ὁ αὐθεντικὸς χριστιανὸς ζεῖ τὴ χαρὰ μέσα ἀπὸ τὴν ἄσκηση, τὴ στέρηση, τὴ θυσία. Ζεῖ τὴν ἐλπίδα μέσα ἀπὸ τὸν πόνο, τὴν ἀσθένεια, τὴ διακριτικὴ ἐπιβεβαίωση […]
8 Ιανουαρίου, 2013

ΜΗΝΥΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Μιὰ νέα χρονιὰ ἔχει μόλις ἀνατείλει. Ὁ Θεὸς μὲ τὴν πολλὴ ἀγάπη Του εὐδόκησε καὶ ἀντικρύσαμε τὴν αὐγὴ ἑνὸς ἀκόμη ἔτους. Μπροστά μας ξεδιπλώνονται ἀπρό­βλεπτα γεγονότα, […]
25 Δεκεμβρίου, 2012

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα 2012 (Εγκύκλιος 82A)

           Πρωτ. 1394Ἀριθμ.           Διεκπ.  806/17-12-2012 Χριστούγεννα  2012         ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 82AΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΠρὸςΤοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς ΜητροπόλεωςἈγαπητοί μου ἀδελφοί, «Σήμερον ἡ Παρθένος τίκτει τὸν Δεσπότην ἔνδον […]
14 Δεκεμβρίου, 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2012

Περνᾶμε ὄντως δύσκολες μέρες. Αὐτὸ ὅμως ποὺ μᾶς λείπει δὲν εἶναι ἡ ἐξυπνάδα, οὔτε ἡ δύναμη, οὔτε τὸ χρῆμα, οὔτε οἱ λεγόμενες ἀξίες. Ἡ κύρια φτώχεια […]
30 Οκτωβρίου, 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Στὴν Ἐπιστήμη δὲν ἔχεις πετύχει ἄν δὲν ἔχεις ἀποδείξει. Ἡ ἀπόδειξη ἔχει ἀντικειμενικὸ χαρακτήρα. Ὑποχρεώνεσαι νὰ τὴν δεχθεῖς. Στὴ Θεολογία ἔχει ὑποκειμενικό, προσωπικό, ἐμπειρικό χαρακτήρα. Μὲ τὴν […]
30 Σεπτεμβρίου, 2012

ΜΗΝΥΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἐκ τοῦ κόσμου τούτου∙ εἶναι μυστήριο, ἀποκάλυψη τοῦ ἀπροσίτου καὶ τοῦ ἀκατανοήτου, τὸ ὁποῖο ὅμως εἶναι μεθεκτὸ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο.Ὁ […]