ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ


ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΣ
(1918–2015)

« Πορεία ενός αιώνος και αιώνιος πορεία »

Ευχή επιτάφιος εις Επίσκοπον


Κύριε Ιησού Χριστέ, ο αμνός τού Θεού ο αίρων τήν αμαρτίαν τού κόσμου, ο παρακαλών τούς ολιγοψύχους επί πάση τή θλίψει αυτών, γενού παραμυθία τών προβάτων σου μακάριος γάρ ως αληθώς όν εξελέξω καί προσελάβου ποιμένα ημών. Απόδος αυτώ τού ποιμενικού κόπου μισθόν ευσεβή, εισάγαγε αυτόν λαμπαδηφόρον εις τόν ουράνιόν σου νυμφώνα, παράσχου αυτώ αγγελικήν παρρησίαν, ίνα ανεπαισχύντως παραστή τώ απροσίτω σου θρόνω καί ημάς δέ περιποίησαι, Κύριε, κατά τό πρέπον καί αρέσκον τή μεγαλωσύνη τή σή. Ότι σύ εί η ζωή καί η ελπίς ημών καί πρέπει σοι δόξα, τώ Πατρί καί τώ Υιώ καί τώ αγίω Πνεύματι, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.Η ζωή και το έργο του Μητροπολίτου
Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Αγαθονίκου17/30 Ιανουαρίου 1918: Ο κατά κόσμον Αριστοτέλης Φιλιππότης γεννιέται στον Πύργο της ιστορικής Κοινότητος Πανόρμου της Ιεράς Νήσου Τήνου. Γόνος της οικογενείας των γνωστών Τηνίων καλλιτεχνών, ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά του Ευστρατίου Γεωργίου Φιλιππότου (1876 – 1940) και της Σοφίας Ιωάννου Πολίτου (1882 – 1948) ..


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σημείωμα Μητρ. Μ&Λ κ. Νικολάου
για τον αείμνηστο Μητρ. Μ&Λ κ. ΑγαθόνικοΣεβαστέ μας γέροντα, κάποιοι από μας συντηρούν αναμνήσεις από τα νεανικά σου χρόνια, κάποιοι σχετίστηκαν μαζί σου ως συγγενείς καὶ φίλοι, πολλοί σε έζησαν ως ιερέα και πατέρα τους και σε θυμούνται μπροστά στο ιερό Θυσιαστήριο, ο ευλογημένος αυτός τόπος των Μεσογείων καί της Λαυρεωτικής έζησε την ζώσα πνοή σου ως επισκόπου για τριάντα ολόκληρα χρόνια..


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Άρθρα – Δημοσιεύματα για τη ζωή και το έργο του Μητροπολίτου ΑγαθονίκουΤα 30 χρόνια της Ποιμαντορίας του στην Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής θα παραμείνουν σταθμός στην ιστορία της και περίοδος ακυμάντου εκκλησιαστικής ζωής. Δεν έχει όμως αξία τόση το σπουδαίο ποιμαντικό, πνευματικό και κοινωνικό έργο του. Μεγαλύτερη αξία έχει η προσωπικότητά του, το ευγενές και φιλάνθρωπο ήθος του, ο ακέραιος και ενάρετος χαρακτήρας του, η αδαπάνητη πνευματική περιουσία της ψυχής του, η γνήσια νησιώτικη ευλάβειά του, η αγάπη του προς τη θεία Λατρεία, η ακάματη εργατικότητά του, χαρίσματα που κοσμούν το ιερό πρόσωπό του. Από άρθρο του Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου με τίτλο: «Ο Μητροπολίτης πρώην Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Αγαθόνικος – Αφιέρωμα στα 40 χρόνια της Αρχιερωσύνης του»


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποσπάσματα λόγων και κειμένων του
Μητροπολίτου ΑγαθονίκουΦρίττω ἀναλογιζόμενος τὰ περὶ ἀρχιερέως γραφέντα ὑπὸ τοῦ Θεοφόρου Ἁγίου Ἰγνατίου, ὅτι δηλαδὴ «καλοὶ μὲν οἱ ἱερεῖς, καὶ οἱ τοῦ λόγου διάκονοι, κρείσσων δὲ ὁ Ἀρχιερεύς, ὁ πεπιστευμένος τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὃς μόνος πεπίστευται τὰ κρυπτὰ τοῦ Θεοῦ» (Φιλαδελφεῖς ΙΧ 1-3)· ἢ ὅταν προτρέπῃ τοὺς χριστιανούς, ἵνα «πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουθεῖν, ὡς ὁ Χριστὸς Ἰησοῦς τῷ Πατρί... καὶ μηδεὶς χωρὶς ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν» (Σμυρναίους VIII 1-5) - Απόσπασμα από τον Λόγο κατά την εις Επίσκοπον Χειροτονία (Ιερός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, 26 Μαίου 1974)


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αποσπάσματα ομιλιών με αναφορές στον
Μητροπολίτη Αγαθόνικοθα επικαλεσθώ... την ευχή του πολυσέβαστου και καλοκάγαθου ποιμενάρχου της θεοσώστου αυτής Επαρχίας Μητροπολίτου πρώην Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Αγαθονίκου, το παράδειγμα, η παρουσία, η ευγένεια και η ανωτερότητα του οποίου, αφ' ενός μεν αποτελούν αταλάντευτο οδηγό στη δική μου πορεία, αφ' ετέρου δε με επιφορτίζουν με το βαρύτατο χρέος της απόδοσης ειλικρινούς τιμής και βαθειάς ευγνωμοσύνης...». Από τον χειροτονητήριο λόγο του Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου (Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αθηνών, 30 Απριλίου 2004.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ιστορικά έγγραφαΑπό συγχαρητήριο επιστολή του Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου († 1980), Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου (22 Ιουνίου 1974) ..

Ευχαριστώ τον Πανυπεράγαθον Θεόν, Όστις επλήρωσε τον πόθον ον μοι δέδωκε, από της ημέρας εκείνης ότε συλλειτουργήσαμε εις τον Πάνσεπτον Ιερόν Ναόν του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου, ότε ήσο έτι διάκονος, ...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψηφίσματα επί τη εκδημίαΤου Πανελληνίου Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου Τήνος, 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΨΗΦΙΣΜΑ: Η Διοικούσα το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου Επιτροπή, συνελθούσα εκτάκτως επί τω θλιβερώ αγγέλματι της εν βαθυτάτω γήρατι εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ποτέ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ͂Σ ΑΓΑΘΟΝΙΚΟΥ (ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ), ΤΟΥ ΤΗΝΙΟΥ Ιεράρχου διαπρεπούς, γόνου της ιεράς νήσου Τήνου ευκλεούς, της Αγίας Εικόνος προσκυνητού ευλαβούς και του Πανιέρου της Ευαγγελιστρίας Ναού λειτουργού ιεροπρεπούς, το σέβασμα της Αγίας Θέκλης Πύργου παρακαταθήκην πίστεως και ευσεβείας τοις επιγενομένοις καταλείψαντος, τέκνου οικογενείας ευσεβούς, επιφανούς και πολυμελούς, πολλαπλώς δε τα τροφεία εις την γενέτειραν αυτού νήσον Τήνον αποδώσαντος, αποφασίζει ομοφώνως τα κάτωθι:


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επικήδειοι λόγοιὍμως, ὅσο μακρύς καί ἄν εἶναι ὁ παρών βίος, γνωρίζει πάντα τό τέρμα του. Καί ὁ ἀοίδιμος Ἀγαθόνικος, ὡς ἔλαία καλλιέλαιος καί κατάκαρπος, ἔμφορτος ἔργων ἀγαθῶν καί χαρακτηριζόμενος ὡς ὁ φιλακόλουθος καί φιλάγιος Ἱεράρχης, ὡς ἄλλος ἥλιος, ἐβασίλευσε στή ζωή αὐτή γιά ν' ἀνατείλει στό ἅγιο καί ὑπερουράνιο καί νοερό θυσιαστήριο προσεδρεύων μετά τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου, τοῦ Κυρίου τῆς Δόξης, τόν ὁποῖον ἀγάπησε και διακόνησε ἐξ ἄκρας νεότητος αὐτοῦ..


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιμνημόσυνος λόγος«Μνημονεύετε των ηγουμένων υμών, οίτινες ελάλησαν υμίν τον λόγον του Θεού, ων αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής μιμείσθε την πίστιν» (Εβραίους 17,7). H Αποστολική αυτή προτροπή και επιταγή μας συνήγαγε σήμερα επί το αυτό, για να αναθεωρήσουμε την έκβαση της μεθ` ημών αναστροφής του αοιδίμου Μητροπολίτου Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κυρού Αγαθονίκου και να μιμηθούμε τη θερμουργό πίστη του, την έμφυτη ευγένειά του, την απροσποίητη καλωσύνη του, την ανυπόκριτη αγάπη του, το ως αληθώς Εκκλησιαστικό ήθος του, τον σεβασμό του τόσο προς τους ανωτέρους, όσο και προς τους νεωτέρους του! Από τον του Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου του Β’ κατά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο στην Ιερά Μονή Βηθλεέμ Κορωπίου, 10 Οκτωβρίου 2015


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ