Προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής (Εγκύκλιος 139η-Α)