Προς τους μαθητές των Δημοτικών των Μεσογείων & της Λαυρεωτικής (Εγκύκλιος 139η-Β)