Λειτουργία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής (Εγκύκλιος 165η)