Έρανος και εκδηλώσεις Αγάπης 2015 (Εγκύκλιος 112Η)