«Στήριξη Μονάδας Ανακουφιστικης Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ -Τέλεση Αναστασίμου Τρισαγίου υπό του Μητροπολίτου τό πρωι της Κυριακης του Πάσχα στα Κοιμητήρια»