Στήριξη Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας ΓΑΛΙΛΑΙΑ – Τέλεση Αναστασίμου Τρισαγίου υπό του Μητροπολίτου το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στα Κοιμητήρια 2016