Στήριξη της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας “ΓΑΛΙΛΑΙΑ” (Εγκύκλιος 118η)