Υποδοχή και Διανομή Αγίου Φωτός – Τέλεση Αναστάσιμου Τρισαγίου – Εσπερινός της Αγάπης.