Περιγραφή Λειτουργίας Γραφείου Γάμων και Διαζυγίων

Γραφείο Γάμων & Διαζυγίων

Το γραφείο έχει ως αντικείμενο την έκδοση αδειών γάμου, διαζευκτηρίων και πιστοποιητικών τελέσεως θρησκευτικού γάμου.

Την επικύρωση πιστοποιητικών αγαμίας και λοιπών σχετικών εγράφων σχετικών καθώς και την αρχειοθέτηση όλων των στοιχείων που αφορούν γάμους της Ιερά Μητροπόλεως μας από το 1974 έως σήμερα.

Αρμοδιότητα του επίσης είναι η επίλυση διαφόρων ανακυψάντων προβλημάτων καθώς και η συνεχής μέριμνα για την άψογη τέλεση των μυστηρίων.

Ώρες λειτουργίας: από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 13:00 (εκτός μεγάλων εορτών και αργιών)

Τηλ. 210 6632276 -687  εσωτ. 2

Email: grafeiogamon@imml.gr


Υπεύθυνος: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Ευσταθίου

Υπάλληλος: Αγγελική Ρέρρα

Print Friendly, PDF & Email