Γραμματεία – Μηχανοργάνωση

Η Γραμματεία αποτελεί βασική διοικητική δομή της Ιεράς Μητροπόλεως στην οποία τηρείται το Γενικό της Αρχείο. Μέσω αυτής διεξάγεται η επικοινωνία της Μητροπόλεως με εκκλησιαστικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και διεκπεραιώνεται η πάσης φύσεως εξωτερική και εσωτερική αλληλογραφία, έντυπη και ηλεκτρονική.


Υπεύθυνος Γραμματείας: κ. Αντώνιος Κουσαθανάς

Υπεύθυνος Μη­χα­νορ­γά­νω­σης: Πρεσβ. Νικόλαος Μεταξάς

Print Friendly, PDF & Email