Γραφείο Προσωπικού

Το Γραφείο Προσωπικού είναι υπεύθυνο για την τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου Προσωπικού, των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων αυτής, την έκδοση αδειών και την χορήγηση βεβαιώσεων υπηρεσίας και αποδοχών τους καθώς και για την έκδοση εγγράφων υπηρεσιακών μεταβολών αυτών.


Υπεύθυνος: Αρχιμ. Μιχαήλ Λιούμης (Πρωτοσύγκελλος)

Print Friendly, PDF & Email