Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων

Το Γραφείο έχει ως αντικείμενο την έκδοση αδειών γάμου, διαζευκτηρίων και πιστοποιητικών τελέσεως θρησκευτικού γάμου.

Την επικύρωση πιστοποιητικών αγαμίας και λοιπών σχετικών εγγράφων καθώς και την τήρηση αρχείου γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Το Γραφείο επίσης μεριμνά για την ορθή τέλεση των Μυστηρίων και την επίλυση τυχόν σχετικών προβλημάτων που ανακύπτουν.


Υπεύθυνος: Πρωτοπρ. Παναγιώτης Ευσταθίου

Υπάλληλος: κ. Βασιλική Ρέρρα

Print Friendly, PDF & Email