ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες


Οἱ καινοφανεῖς ἀντιλήψεις, τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ καὶ φιλοσοφικὰ

ρεύματα, τὰ μέσα διάδοσής τους, ἀνατρέπουν παγκόσμιες διαχρονικὲς σταθερές, ἐναλλάσσονται μὲ ἐκπληκτικὴ ταχύτητα, χαρακτηρίζονται ἀπὸ πολυπαραμετρικότητα καὶ φυσικὰ αἰφνιδιάζουν καὶ τὸν ὀργανισμὸ τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸν τρόπο κατάθεσης τῆς μαρτυρίας της.


Θὰ ἤθελα νὰ ξεκινήσω μὲ ἕναν σαφῆ προσδιορισμὸ τοῦ θέματός μου

Ἀρχικὰ ὁ τίτλος ἦταν «Ἐκκλησία καὶ νέες τεχνολογίες». Ἐπειδὴ ὅμως προσωπικὰ δὲν πίστευα ὅτι τὸ πρόβλημά μας εἶναι οἱ νέες τεχνολογίες, ἡ χρήση τους ἀπὸ πλευρᾶς Ἐκκλησίας ἢ καὶ ἡ ἀξιοποίησή τους, πρότεινα τὴ διεύρυνσή του μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ὅρου «νέες ἀντιλήψεις», προκειμένου νὰ διευκολυνθοῦμε στὴν κατὰ τὸ δυνατὸν καλύτερη ἀνατομικὴ περιγραφὴ τοῦ νέου πλαισίου ζωῆς ποὺ διαμορφώνεται γύρω μας καὶ νὰ προσδιορίσουμε μερικὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότερη κατάθεση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μαρτυρίας καὶ ζωῆς.ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΕΡΑΤΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ


Η Ιερά Μονή Ευγνώμονος Ληστού βρίσκεται στο όρος πάνω από την Κερατέα σε ύψος 500 μέτρων. Η Ιερά Μονή είναι αφιερωμένη στον Ευγνώμονα Ληστή, που κατά την Παράδοση της Εκκλησίας μας ονομαζόταν Δυσμάς.

Η Μονή εορτάζει κατά την εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και στις 12 Οκτωβρίου, που η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Ευγνώμονα Ληστή.