ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

Κοινωνική Διακονία

21 Ιανουαρίου, 2012

1ο Μαθητικό Συνέδριο

Το Σάββατο 28 Ιανοουαρίου 2012, και ώρες 10.00π.μ. – 1.30μ.μ. διοργανώνεται από το Γραφείο Νεότητας της Μητρόπολής μας Μαθητικό Συνέδριο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με […]
9 Φεβρουαρίου, 2013

2ο Μαθητικό Συνέδριο

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013, και ώρες 10.00π.μ. – 2.00μ.μ. διοργανώνεται από το Γραφείο Νεότητας της Μητρόπολής μας Μαθητικό Συνέδριο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με […]
1 Φεβρουαρίου, 2014

3ο Μαθητικό Συνέδριο

Το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014, και ώρες 10.00π.μ. – 2.00μ.μ. διοργανώνεται από το Γραφείο Νεότητας της Μητρόπολής μας Μαθητικό Συνέδριο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με […]
26 Ιανουαρίου, 2015

4ο Μαθητικό Συνέδριο

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, και ώρες 10.00π.μ. – 2.00μ.μ. διοργανώνεται από το Γραφείο Νεότητας της Μητρόπολής μας Μαθητικό Συνέδριο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με […]
6 Φεβρουαρίου, 2016

5ο Μαθητικό Συνέδριο

Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016, και ώρες 10.00π.μ. – 2.00μ.μ. διοργανώνεται από το Γραφείο Νεότητας της Μητρόπολής μας Μαθητικό Συνέδριο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με […]
21 Ιανουαρίου, 2017

6ο Μαθητικό Συνέδριο

Το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017, και ώρες 10.00π.μ. – 2.30μ.μ. διοργανώνεται από το Γραφείο Νεότητας της Μητρόπολής μας Μαθητικό Συνέδριο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με […]
28 Ιανουαρίου, 2018

7ο Μαθητικό Συνέδριο

Το Σάββατο 2 Φεβουαρίου 2018, και ώρες 9.00π.μ. – 2.00μ.μ. διοργανώνεται από το Γραφείο Νεότητας της Μητρόπολής μας Μαθητικό Συνέδριο για μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, με […]