Μέριμνα των πτωχών


Πῦρ φλογιζόμενον ἀποσβέσει ὕδωρ, καὶ ἐλεημοσύνη ἐξιλάσεται ἁμαρτίας˙ ἡ ἐλεημοσύνη μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Σοφία Σειράχ

Η μέριμνα των πτωχών είναι κατεξοχήν έργο του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ι. Μητροπόλεως. 

Σε κάθε ενοριακό Ναό της Ι. Μητροπόλεως λειτουργεί Ενοριακή Φιλόπτωχη Αδελφότητα που διοικείται από το αντίστοιχο Συμβούλιο με σκοπό ν' ανακουφίσει τις ανάγκες των εμπερίστατων αδελφών. 

merimna-ptwxwn-fp-small