Από τη βελτίωση της φυσιογνωμίας στόν σεβασμό του προσώπου, ομιλία στο 28ο Πανελλήνιο   Οδοντιατρικό συνέδριο, 24.10.2008