Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει κείμενα Κηρυγμάτων Κυριακών του έτους, Λειτουργικά κείμενα, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και το Ψαλτήριο. 

Κηρύγματα Κυριακών


Κηρύγματα με θεματολογία που σχετίζεται με την περικοπή του Ευαγγελίου ή του Αποστόλου κάθε Κυριακής του έτους. 

Ψαλτήριο


Το βιβλίο του Ψαλτηρίου που περιέχει 150 ψαλμούς.