Κατηγορίες αιρέσεων

Οι νεοφανείς αιρέσεις είναι πολυάριθμες και εκφράζονται με τρόπους παραπλανητικούς. Με βάση την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία κατατάσσουμε τις ομάδες αυτές σε δύο κατηγορίες.

            Στις χριστιανικές αιρέσεις, στις οποίες συναριθμούνται οι ομάδες που δηλώνουν πίστη στον Ιησού. Ανάμεσά τους υπάρχουν και ακραίες  κινήσεις που ονομάζονται παραχριστιανικές.

            Στις παραθρηκευτικές ομάδες, που αναμιγνύουν χριστιανικές, εξωχριστιανικές, απωανατολίτικες και νεογνωστικές διδασκαλίες με έντονα στοιχεία αποκρυφισμού και εσωτερισμού.  

Ποιμαντική προσέγγιση

Ο Κύριός μας επί του Σταυρού αγωνιούσε και προσεύχονταν γι’ αυτούς που Τον σταύρωναν. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος ορίζει τον ελεήμονα ως τον άνθρωπο που η καρδιά του φλέγεται υπέρ της σωτηρίας των εχθρών της Πίστεως.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα η Εκκλησία αναγνωρίζει ως ύψιστη θυσία αγάπης την ποιμαντική προσπάθεια για την επιστροφή των πεπλανημένων στους κόλπους Της.