Τα μυστήρια είναι ειδικές ιερές τελετές που τελούνται στην Εκκλησία και μέσω των οποίων άνθρωπος μετέχει της Χάριτος (Ακτίστου Ενέργειας του Θεού), η οποία εξασφαλίζεται διά της πραγματικής, αν και αόρατης, παρουσίας του ιδίου του Χριστού, σύμφωνα με την υπόσχεσή Του (Μθ. 18,20). Η εν λόγω μετοχή δεν ενεργείται «μηχανιστικά» ούτε μαγικά, αλλά με ενεργή θεληματική διά της βουλήσεως συμμετοχή του ανθρώπου.   

62

Ενοριακοί Ναοί


3

Ιερά Προσκυνήματα


89

Εξωκκλήσια


4

Μητροπολιτικά παρεκκλήσια


Επικοινωνία με το Γραφείο Γάμων και Διαζυγίων