13 Ιανουαρίου, 2023

Κυριακή IB΄ Λουκά (Λουκ. ιζʹ 12 -19) 15.1.2023

15 Ιανουαρίου 2023 Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀδελφοί μου, μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Θεὸς δὲν ἀνήκει σὲ κανένα ἀποκλειστικά. Εἶναι Θεὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἀνεξάρτητα ἐὰν […]