Αγ. Κωνσταντίνος και Ελένη

8 Ιανουαρίου, 2023

Πρόγραμμα ακολουθιών Ι. Ναού Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Αρτέμιδας

Στον Ι. Ναό τελείται Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή πρωί. Κάθε Σάββατο απόγευμα τελείται Εσπερινός.
10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.Τὸν βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν πανένδοξον, Σταυροῦ δυνάμει τοὺς ἀπίστους θριαμβεύσαντα, καὶ Ἑλένην, μακαρίαν αὐτοῦ μητέρα, τὴν εὑροῦσαν ἐν Σιὼν Σταυρὸν τὸν […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη σού• καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και Ποιμαντική διακονία

Ποιμαντική διακονία Στον Ι. Ναό λειτουργούν κατηχητικές συνάξεις και Συνάξεις Νέων. Κοινωνική διακονία Στo πλαίσιo της κοινωνικής διακονίας του Ι. Ναού, δραστηριοποιείται η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα.