Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

12 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούςαἰώνας τῶν αἰώνων. Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ψαλμός ρμβ΄ (142) ΚΥΡΙΕ, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, […]
4 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

Κοντάκιον. Ήχος δ΄.Τη Υπερμάχω… Νεομαρτύρων αριστέα τον πανεύφημον, και Αιτωλίας τον βλαστόν τον θεοπρόβλητον, ανυμνήσωμενκραυγάζοντες ομοφώνως. ταις πρεσβείαις σου Κοσμά προς τον Φιλάνθρωπον, τους τιμώντας σε […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και Ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αρτέμιδας

Κοινωνική διακονία Στo πλαίσιo της κοινωνικής διακονίας του Ι. Ναού, δραστηριοποιείται η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα.