Άγιος Νικόλαος εν Βουνένοις

10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί αγίου Νικολάου εν Βουνένοις

Ποίημα Δρos Χαραλάμπους Μ. Μπούσια Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.Τὸν ἐξ Ἑῴας ἀνατείλαντα ὡς ἥλιον, Μαρτύρων κλέος καὶ Ὁσίων ἀκροθίνιον, καταυγάσαντα συνέσει τε καὶ ἀνδρείᾳ, […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Νικολάου εν Βουνένοις

Κύριε εισάκουσον τής προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τή αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τή δικαιοσύνη σου. Και μή εισέλθης εις κρίσιν μετά του […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εν Βουνένοις

Ποιμαντική διακονία Στον Ι. Ναό λειτουργούν κατηχητικές συνάξεις και Συνάξεις Νέων. Κοινωνική διακονία Στo πλαίσιo της κοινωνικής διακονίας του Ι. Ναού, δραστηριοποιείται η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα.