Άγιος Σεραφείμ

10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίου Σεραφείμ

Κοντάκιον.Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ ὑπερμάχῳ.Τῆς Ἐκκλησίας τὸν φωστῆρα τὸν νεόφωτον. Καὶ Φαναρίου τὸν ποιμένα τὸν θεόκριτον Ἀνυμνήσωμεν ἐν ᾄσμασι θεοφθόγγοις.Ἀνατείλας γὰρ ἐσχάτως δι᾽ ἀθλήσεως Καταυγάζει Ὀρθοδόξων […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Σεραφείμ

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα άναγινώσκοντες τόν ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν. Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησιν μου ἐν τῆ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῆ […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και Ποιμαντική διακονία Ι. Ν. Αγίου Σεραφείμ Αρτέμιδας

Στo πλαίσιo της κοινωνικής διακονίας του Ι. Ναού, δραστηριοποιείται η Ενοριακή Φιλόπτωχος Αδελφότητα.