χαιρετισμοί αγίου Φανουρίου

10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίου Φανουρίου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. Τὸν εὐκλεέστατον Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα,τὸν ἐκ τῆς Ῥόδου θαυμαστῶς ἐξανατείλαντα,καὶ τοῖς θαύμασιν ἀστράπτοντα ἐν τῷ κόσμῳ,ὡς καλὸν ἡμῶν προστάτην χρηματίζοντα,κατὰ χρέος […]