4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίων Θεοδώρων

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα άναγινώσκοντες τόν ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησιν μου ἔν τῆ άληθεία σου, εἰσάκουσον μου ἔν τῆ δικαιοσύνη […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και Ποιμαντική διακονία I.N. Αγίων Θεοδώρων Γαργηττού

Ποιμαντική διακονία Παράρτημα Σχολής Βυζαντινής Μουσικής Δευτέρα απόγευμα.Τιμή: 25 € μηνιαίως Δυνατότητα παροχής αναγνωρισμένου πτυχίου ιεροψάλτου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σπουδών.  Υπεύθυνος: Κων/νος Γκίκας Τμήμα […]