Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου Καρελλά

10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίου Φανουρίου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. Τὸν εὐκλεέστατον Χριστοῦ Μεγαλομάρτυρα,τὸν ἐκ τῆς Ῥόδου θαυμαστῶς ἐξανατείλαντα,καὶ τοῖς θαύμασιν ἀστράπτοντα ἐν τῷ κόσμῳ,ὡς καλὸν ἡμῶν προστάτην χρηματίζοντα,κατὰ χρέος […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Φανουρίου

Ευλογήσαντος του ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Αγίου Φανουρίου Καρελλά

Ποιμαντική Διακονία Κατηχητικές συντροφιές Στο ναό πραγματοποιούνται οι συνάξεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου Κοινωνική Διακονία Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο […]