Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κιτσίου

13 Αυγούστου, 2021

Παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ψαλμὸς 142 Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇἀληθείᾳ σου […]
4 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. Τῆς ἀθανάτου Σου Κοιμήσεως Πανάχραντε, τὴν ἑορτὴν λαμπροφανῶς πανηγυρίζοντες,προσκομίζομεν τὸν ὕμνον Σοι Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς οὖσα συμπαθείας μέγα πέλαγος,δυσωπήθητι καὶ […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κιτσίου Κορωπίου

Ποιμαντική διακονία Στον Ι. Ναό λειτουργούν κατηχητικές συνάξεις για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Κοινωνική διακονία Στo πλαίσιo της κοινωνικής διακονίας του Ι. […]