ιανουάριος 2023

2 Ιανουαρίου, 2024

Πρόγραμμα Πανηγύρεων Ιανουαρίου 2024

Πανήγυρις Ἁγίου Βασιλείου Τὴν Δευτέρα 1 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, τοῦ Οὐρανοφάντορος, τοῦ Μεγάλου. ● Στὴ Μητρόπολή μας πανηγυρίζουν τὰ ἑξῆς […]
4 Ιανουαρίου, 2023

Πρόγραμμα Πανηγύρεων Ιανουαρίου 2023

Πανήγυρις Ἁγίου Βασιλείου Τὴν Κυριακὴ 1 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, τοῦ Οὐρανοφάντορος, τοῦ Μεγάλου. ● Στὴ Μητρόπολή μας πανηγυρίζουν τὰ ἑξῆς […]