22 Ιανουαρίου, 2022

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά (Λουκ. ιη’ 35-43) 23.1.2022

23 Ιανουαρίου 2022 Ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς ὑπενθυμίζει ἕνα ἀπὸ τὰ περιστατικὰ ποὺ ἀναφέρονται στὴν πορεία τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀνεβαίνοντας, λοιπὸν, γιὰ τὴν Ἱερουσαλήμ, […]