Κοίμηση Θεοτόκου (Παλαιοπαναγιά) Παιανίας

11 Ιανουαρίου, 2023

Πρόγραμμα ακολουθιών Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιοπαναγιάς) Παιανίας

Στον Ι. Ναό τελείται Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή πρωί. Κάθε Σάββατο απόγευμα τελείται Εσπερινός.
13 Αυγούστου, 2021

Παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ψαλμὸς 142 Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇἀληθείᾳ σου […]
4 Αυγούστου, 2021

Πανηγύρεις Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιοπαναγιάς) Παιανίας

O I. Nαός Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιοπαναγιά) Παιανίας πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
4 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. Τῆς ἀθανάτου Σου Κοιμήσεως Πανάχραντε, τὴν ἑορτὴν λαμπροφανῶς πανηγυρίζοντες,προσκομίζομεν τὸν ὕμνον Σοι Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς οὖσα συμπαθείας μέγα πέλαγος,δυσωπήθητι καὶ […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παλαιοπαναγιάς) Παιανίας

Κοινωνική Διακονία Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο λειτουργεί υπό τη διοίκηση της ενοριακής φιλοπτώχου αδελφότητος και ενισχύει οικονομικά μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που έχουν […]