22 Ιανουαρίου, 2023

Χαιρετισμοί στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.Κύριε, Στρατηγέ ἡμῶν Ὑπέρμαχε, τοῦ Ἅδου νικητά, ὅν κατεπάτησας, ὡς λυτρωθέντες τοῦ αἰωνίου θανάτου, ἀναγράφομεν τά κτίσματα καί οἱ δοῦλοι Σου, […]
21 Ιανουαρίου, 2023

Πρόγραμμα ακολουθιών Ι. Ναού Αναλήψεως Κυρίου Κορωπίου

Στον Ι. Ναό τελείται Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακή πρωί. Κάθε Σάββατο απόγευμα τελείται Εσπερινός.
13 Αυγούστου, 2021

Παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ψαλμὸς 142 Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇἀληθείᾳ σου […]
10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίας Παρασκευής

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ.Ὡς τοῦ Κυρίου χαριτόβρυτον μονάστριαν, καὶ ἐν ταυτῷ θερμὴν ἀπόστολον καὶ Μάρτυρα, εὐφημοῦμέν σε ἐν ὕμνοις ἐπινικίοις, καὶ τιμῶμεν τὴν σὴν […]
10 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Λουκά του Ιατρού

Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα άναγινώσκοντες τόν ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησιν μου ἐν τῆ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον μου ἐν τῆ δικαιοσύνη […]
10 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Αγίων Πάντων Ι.Ν. Αγίων Πάντων Κορωπίου

ΚοντάκιονΉχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.Τῶν ἀσωμάτων λειτουργών πιστοί τα τάγματα˙ καὶ Προφητῶν σεπτόν χορόν ἀνευφημήσωμεν. Ἀποστόλους ὀμοῦ καὶ Μάρτυρας τοῦς γενναίους, ιεράρχας καὶ Ὀσίους, σεμνά Γύναια, […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Άγιων Πάντων

Ευλογήσαντος του ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Αγίων Πάντων Κορωπίου

Κοινωνική Διακονία Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο λειτουργεί υπό τη διοίκηση της ενοριακής φιλοπτώχου αδελφότητος και ενισχύει οικονομικά μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες που έχουν […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και Ποιμαντική διακονία Ι. Ναού Αναλήψεως Κυρίου Κορωπίου

Ποιμαντική Διακονία Κατηχητικές συντροφιές Στο ναό πραγματοποιούνται οι συνάξεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου Κοινωνική Διακονία Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίας Παρασκευής

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀλήθειά σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη σου. Καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Κορωπίου

Ποιμαντική Διακονία Κατηχητικές συντροφιές Στο ναό πραγματοποιούνται οι συνάξεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου Κοινωνική Διακονία Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο […]
4 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. Τῆς ἀθανάτου Σου Κοιμήσεως Πανάχραντε, τὴν ἑορτὴν λαμπροφανῶς πανηγυρίζοντες,προσκομίζομεν τὸν ὕμνον Σοι Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς οὖσα συμπαθείας μέγα πέλαγος,δυσωπήθητι καὶ […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κορωπίου

Ποιμαντική διακονία Στον Ι. Ναό λειτουργούν κατηχητικές συνάξεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Κοινωνική διακονία Στo πλαίσιo της κοινωνικής διακονίας του Ι. Ναού, […]