Κυριακές τριωδίου

3 Φεβρουαρίου, 2023

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ. ιη’ 10-14) 5.2.2023

5 Φεβρουαρίου 2023 Ἡ παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου εἶναι ἰδιαίτερα διδακτικὴ γιὰ ὅλους μας, διότι δείχνει ὅτι ὅταν ὁ ἄνθρωπος συναισθανθεῖ τὰ σφάλματά του […]
12 Φεβρουαρίου, 2022

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (Λουκ. ιη’ 10-14) 13.2.2022

13 Φεβρουαρίου 2022 Ἡ παραβολὴ τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου, μὲ τὴν ὁποία ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, εἶναι ἕνα μάθημα περὶ προσευχῆς. Δὲν εἶναι τυχαῖο […]