Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022

29 Οκτωβρίου, 2022

Κυριακή Ε’ Λουκά (Λουκ. ιστ’ 19-31) 30.10.2022

30 Οκτωβρίου 2022 Ἡ ση­με­ρι­νὴ Εὐ­αγ­γε­λι­κὴ πε­ρι­κο­πὴ ποὺ δι­η­γεῖ­ται τὴν πα­ρα­βο­λὴ τοῦ πλου­σί­ου καὶ τοῦ πτω­χοῦ Λα­ζά­ρου μᾶς φέρ­νει μπρο­στὰ στὸ δύ­σκο­λο, αἰ­ώ­νιο καὶ ἀκαν­θῶ­δες πρό­βλη­μα […]