Κυριακή του παραλύτου

14 Μαΐου, 2022

Μήνυμα Κυριακής του Παραλύτου 2022

«Ὁ Θεὸς ἀργεῖ, ἀλλὰ δὲν λησμονεῖ»  Τὴν τρίτη Κυριακὴ μετὰ τὸ Πάσχα, διαβάζουμε στὴν Ἐκκλησία μας μιὰ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ποὺ δείχνει μὲ τὸν πιὸ χαρακτηριστικὸ τρόπο τὸ […]