Μεταμόρφωση Γλυκών Νερών

4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση στην Μεταμόρφωση Σωτήρος

Ποίημα Ιακώβου μοναχού Εὐλογήσαντος του ἱερέως ἀρχόμεθα άναγινώσκοντες τόν ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησιν μου ἔν τῆ άληθεία σου, εἰσάκουσον μου […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Γλυκών Νερών

Ποιμαντική διακονία Κατηχητικές συνάξεις Στον Ι. Ναό λειτουργούν κατηχητικές συνάξεις και Συνάξεις Νέων. Κοινωνική διακονία Στo πλαίσιo της κοινωνικής διακονίας του Ι. Ναού, δραστηριοποιείται η Ενοριακή […]