8 Μαρτίου, 2023

Παράκληση Αγίου Σάββα εν Καλύμνω

Ποίημα Οσίου Γερασίμου Μικραγιαννανίτου Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα ἀναγινώσκοντες τὸν ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ Σου, εἰσάκουσον […]
13 Αυγούστου, 2021

Παράκληση εις την Υπεραγία Θεοτόκο

Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός, τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Ψαλμὸς 142 Κύριε εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇἀληθείᾳ σου […]
4 Αυγούστου, 2021

Απολυτίκια Αγίων Μυροφόρων

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος β’. Ὅτε κατῆλθες πρός τόν θάνατον, ἡ ζωή ἡ ἀθάνατος, τότε τόν Ἅδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δέ καί τούς τεθνεώτας ἐκ […]
4 Αυγούστου, 2021

Πανηγύρεις Ι.Ν. Αγίων Μυροφόρων Παλλήνης

O Ιερός Ναός πανηγυρίζει την Κυριακή των Μυροφόρων (Β’ Κυριακή μετά το Πάσχα), καθώς και στις 23 Ιουλίου στην εορτή της Αγίας Πελαγίας της Τηνίας, την […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Αγίων Μυροφόρων Παλλήνης

Ποιμαντική Διακονία Κατηχητικές συντροφιές Κάθε Κυριακή, μετά την Θ.Λειτουργία, όλες οι βαθμίδες (νήπια-Α&Β δημοτικού, Γ έως ΣΤ δημοτικού, Γυμνάσιο)Επίσης ανά δύο εβδομάδες, πάλι την Κυριακή, μετά […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Παναγίας Βλαχερνών

Ευλογήσαντος τοϋ ίερέως άρχόμεθα άναγινώσκοντες τον ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, είσάκουσον της προσευχής μου, ένώτισαι την δέησίν μου έν τη άληθεία σου, είσάκουσον μου έν τη δικαιοσύνη […]
4 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Παναγίας Βλαχερνών Παλλήνης

Ποιμαντική Διακονία Κατηχητικές συντροφιές Στο ναό πραγματοποιούνται οι συνάξεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου Κοινωνική Διακονία Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο […]
3 Αυγούστου, 2021

Χαιρετισμοί Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ΄. Τῇ Ὑπερμάχῳ. Τῆς ἀθανάτου Σου Κοιμήσεως Πανάχραντε, τὴν ἑορτὴν λαμπροφανῶς πανηγυρίζοντες,προσκομίζομεν τὸν ὕμνον Σοι Θεοτόκε· ἀλλ’ ὡς οὖσα συμπαθείας μέγα πέλαγος,δυσωπήθητι καὶ […]
3 Αυγούστου, 2021

Κοινωνική και ποιμαντική διακονία Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλλήνης

Ποιμαντική Διακονία Κατηχητικές συντροφιές Στο ναό πραγματοποιούνται οι συνάξεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Προσχολική ηλικία (αγόρια, κορίτσια): Νηπιαγωγείο, α’ & β’ Δημοτικού […]
3 Αυγούστου, 2021

Πανηγύρεις Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλλήνης

O I. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο Ι. Ναός του Αγίου Τρύφωνος πανηγυρίζει την 1η Φεβρουαρίου, […]
3 Αυγούστου, 2021

Ιστορικό Ι.Ν. Αγίων Μυροφόρων Παλλήνης

Ο Ι. Ναός των Αγίων Μυροφόρων βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του Πανοράματος Παλλήνης. Ανοικοδομήθηκε μέσα σε λίγα χρόνια με δαπάνες τριών μεγάλων δωρητών. Ο ναός […]