παράκληση αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης

4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀληθεία σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη σού• καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ […]