παράκληση αγίας Παρασκευής

4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίας Παρασκευής

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ψαλμός ρμβ΄ (142).Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίας Παρασκευής

Ὁ Ἱερεύς: Εὐλογητός ὁ Θεός ἠμῶν πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων.Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ψαλμός ρμβ΄ (142).Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγία Παρασκευή

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀλήθειά σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη σου. Καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίας Παρασκευής

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου ἐν τή ἀλήθειά σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τή δικαιοσύνη σου. Καί μή εἰσέλθης εἰς κρίσιν μετά τοῦ […]