παράκληση Αγίων Αποστόλων

4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίων Αποστόλων

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου• και μη εισέλθης εις κρίσιν μετά του […]