Παράκληση αγίου Νικολάου

4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Νικολάου εν Βουνένοις

Κύριε εισάκουσον τής προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τή αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τή δικαιοσύνη σου. Και μή εισέλθης εις κρίσιν μετά του […]
4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Αγίου Νικολάου

Κύριε εισάκουσον τής προσευχής μου, ενώτισαι την δέησίν μου εν τή αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τή δικαιοσύνη σου. Και μή εισέλθης εις κρίσιν μετά του […]