παράκληση Παναγίας Γιάτρισσας

4 Αυγούστου, 2021

Παράκληση Ι. Ναού Παναγίας Γιάτρισσας Αρτέμιδας

Ποίημα Αθανασίου Ιερομονάχου Σιμωνοπετρίτου Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα άναγινώσκοντες τόν ΡΜΒ’ (142) Ψαλμόν.Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησιν μου ἔν τῆ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσον […]