27 Ιανουαρίου, 2023

Κυριακή IΖ΄ Ματθ. (Μτθ. ιεʹ 21 ‐ 28) 29.1.2023

29 Ιανουαρίου 2023 Ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ διήγηση, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, περιγράφει τὴν ἀποκαλυπτικὴ συνάντηση τοῦ Κυρίου μὲ μιὰ ἄγνωστη Χαναναία γυναῖκα. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος στὴν περικοπὴ […]
20 Ιανουαρίου, 2023

Κυριακή ΙΕ’ Λουκά (Λουκ. ιθ΄ 1-10) 22.1.2023

22 Ιανουαρίου 2023 Ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀναφέρεται στὴ συνάντηση τοῦ Ζακχαίου μὲ τὸ Χριστό. Ὁ Ζακχαῖος ἦταν ἀρχιτελώνης. Οἱ τελῶνες ἐκείνη τὴν ἐποχὴ προπλήρωναν […]
22 Ιανουαρίου, 2022

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά (Λουκ. ιη’ 35-43) 23.1.2022

23 Ιανουαρίου 2022 Ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπὴ μᾶς ὑπενθυμίζει ἕνα ἀπὸ τὰ περιστατικὰ ποὺ ἀναφέρονται στὴν πορεία τοῦ Χριστοῦ στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀνεβαίνοντας, λοιπὸν, γιὰ τὴν Ἱερουσαλήμ, […]