θαύματα του Χριστού

8 Οκτωβρίου, 2022

Κυριακή Γ’ Λουκά (Λουκ. ζ’ 11-16) 9.10.2022

9 Οκτωβρίου 2022 Ὁ Εὐ­αγ­γε­λι­στὴς Λου­κᾶς μᾶς δι­η­γή­θη­κε σή­με­ρα μὲ σύν­το­μο καὶ πα­ρα­στα­τι­κὸ τρό­πο τὸ θαῦ­μα τῆς ἀνα­στά­σε­ως τοῦ μο­να­δι­κοῦ παι­δι­οῦ μιᾶς γυ­ναί­κας χή­ρας ποὺ ζοῦ­σε […]