«Η δύναμη, το μεγαλείο και η ελευθερία της πίστης στον Θεό» – Β’ μέρος