«Σπουδή και μαθητεία στην λογική της πίστης και του Ευαγγελίου» – B’ μέρος